print deze pagina

Vrijwilligers

Declareren

Vrijwilligers zorgen voor:

 • de bemensing van de Lotgenotenlijn
 • het samenstellen en laten verschijnen van het kwartaalblad PLUSminus
 • het organiseren van activiteiten in de regio’s
 • het geven van voorlichting
 • zitting nemen in het bestuur en werkgroepen, en
 • de vele andere zaken die bij het laten functioneren van onze vereniging aan de orde komen.

Het geeft veel voldoening om mee te werken aan het realiseren van de doelstellingen van de VMDB en om andere mensen soms ook daadwerkelijk een stukje verder op weg te helpen. Je werkt met anderen samen aan een vereniging waarbij je je betrokken voelt. Je hebt zelf een bipolaire stoornis en je hebt veel gehad aan de VMDB. Of je partner, ouder of kind heeft een bipolaire stoornis en dankzij de VMDB heb je geleerd beter om te gaan met de manische of depressieve episodes van de ander.
Kortom, je weet hoe belangrijk de vereniging kan zijn en wilt graag zorgen dat ook anderen kunnen profiteren van de opgebouwde kennis van de VMDB.

Heb je nog wat tijd en energie over, aarzel dan niet om vrijwilliger te worden!

Natuurlijk worden de kosten, die je maakt om je werk te kunnen doen, vergoed. Ook ben je verzekerd (WA en ongevallen) op het moment dat je werk voor de VMDB verricht.
Heb je interesse en wil je meer informatie, neem dan contact met het kantoor van de VMDB via bureau@VMDB.nl of gebruik één van de andere e-mailadressen hieronder genoemd.

Wij zoeken mensen met affiniteit voor communicatie en voorlichting

Er wordt op dit moment binnen de VMDB druk gewerkt aan de omvorming naar de organisatie PlusMinus. Dit heeft ook gevolgen voor het communicatiebeleid. Het is onze ambitie om de communicatie en voorlichting te verbeteren. Bij communicatie en voorlichting kun je aan de volgende zaken denken:

 • Website: we gaan bouwen aan een geheel vernieuwde website. Op de website komt actuele informatie en nieuws te staan;
 • Nieuwsbrief: elke maand komt er een nieuwsbrief uit met actuele informatie;
 • Blad Plusminus: hierin worden onderwerpen verder uitgediept;
 • Social media zoals Facebook, Twitter en Instagram: ook op deze media wil PlusMinus actief zijn;
  Zorgdragen voor actueel foldermateriaal.

Wij zoeken meerdere vrijwilligers die:

 • affiniteit/ervaring hebben met communicatie en voorlichting;
 • het leuk vinden om te schrijven;
 • mee willen denken over ons communicatiebeleid;
 • het belangrijk vinden dat informatie op onze communicatiekanalen actueel is en mee willen helpen om te zorgen dat dit zo is;
 • bij voorkeur interesse hebben in ons aandachtsgebied en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen

Hebben we je belangstelling gewekt, neem dan contact op met Elke Gravenberch via communicatie@vmdb.nl.

Wij zoeken vrijwilligers als ‘gebruiker’ voor onze nieuwe website

Er gaat binnen de VMDB hard gewerkt worden aan het vormgeven en bouwen van een nieuwe website. Uiteraard willen wij bij dit proces de belangen van onze leden en gebruikers van onze website goed in het oog houden. In dit kader zoeken wij mensen die vanuit de rol als (potentiële) gebruiker van de nieuwe website:

 • enerzijds mee kunnen en willen denken over de gewenste inhoud en opmaak van de website;
 • anderzijds als ‘test user’ tijdens het traject mee willen helpen om de nieuwe website te testen.

Wij zoeken een of twee vrijwilligers die:

 • de opbouw en content van onze huidige al redelijk goed kennen c.q. zich snel eigen kunnen maken;
 • bij voorkeur ook vaak met een (technische) gebruikersblik naar andere (soortgelijke) websites kijken , zodat ze vanuit die ervaring suggesties kunnen maken;
 • het leuk vinden om mee te helpen om vorm te geven aan de nieuwe website;
 • gedurende de komende 3 tot 6 maanden op regelmatige basis beschikbaar zij om mee te kunnen helpen ‘testen’.

Hebben we je belangstelling gewekt, neem dan contact op met Elke Gravenberch via webteam@vmdb.nl.

Wij zoeken mensen met inhoud

De VMDB wil haar betrokkenheid bij onderzoeken en projecten veranderen van reactief naar proactief. Medewerking aan onderzoeken vindt vaak plaats in het kader van promotie onderzoeken. Zo gaan wij bijvoorbeeld meewerken aan een promotie onderzoek naar de ontwikkeling van een App voor mensen met een bipolaire stoornis. Maar er lopen ook onderzoeken naar de effectiviteit van medicatie. Onze bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Projecten vinden vaak plaats in samenwerking met andere patiëntenverenigingen onder de vlag van Mind. Voorbeelden hiervan zijn relationele zorg en zichtbaarheid patiëntenverenigingen in de huisartsenpraktijk.
Om mee te doen hoef je geen wetenschapper te zijn. Affiniteit met inhoud en verbetering van de kwaliteit van zorg is wel belangrijk. Je kunt al meedoen als je een paar uur per week beschikbaar bent. Voor vragen en aanmelding kun je contact opnemen met voorzitter@vmdb.nl of bellen met Henk Mathijssen 06-51979991.

Oproep Leden Jongerenteam

Voor het jongerenteam (leden tot en met 35 jaar) zoeken we leden die zich willen inzetten om het jongerenbeleid van de VMDB verder te ontwikkelen. Je doet dit niet alleen. Er zijn momenteel vijf jongere VMDB leden die sinds kort in teamverband werken aan een verbetering van het jongerenbeleid van de VMDB. We ontwikkelen activiteiten zoals jongerendagen, gespreksgroepen, lotgenotencontact in het land en informeren jongeren via internet, social media en nieuwsbrieven. De inspanning is voornamelijk afhankelijk van de tijd die je kunt en wilt investeren er is geen aanwezigheidseis. We proberen incidenteel een keer per maand/twee maanden samen te komen en overleggen middels Whats App/e-mail en telefoon. Liefhebbers kunnen zich aanmelden via bureau@vmdb.nl

Vacatures Lotgenotenlijn (LGL)

Bij de Lotgenotenlijn (LGL) is er altijd behoefte aan nieuwe mensen die samen een luisterend oor willen bieden. De VMDB komt graag in contact met nieuwe geïnteresseerden! Meld je aan bij Siebe Haagsma : s.a.haagsma@vmdb.nl

Vacatures Regio’s

Op dit moment zijn er vacatures in de regio’s Flevoland, Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Zeeland.

Gelderland nieuw regioteam en lid ledenraad

Voor de Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een volledig nieuw regioteam en een lid voor de ledenraad. Een regioteam bestaat uit een rcp’er en meerdere leden regioteam.

Regionaal Contact Persoon (RCP)

Per regio is er een RCP werkzaam. Voor deze functie is het fijn als je al langere tijd stabiel bent. In ieder geval moet je een goed ziekte-inzicht hebben. Daarnaast is het de bedoeling dat je voor langere tijd (minimaal twee jaar) de taak van RCP op je wilt nemen. Betrokkenen zijn uiteraard ook van harte welkom om zich aan te melden voor deze functie. Indien er in de regio alleen een RCP werkzaam is, dan zullen de taken ook minder uitgebreid zijn, afhankelijk van het draagvermogen van de RCP. De RCP wordt ondersteund door de landelijke coördinator vrijwilligers, die tevens bestuurder is. Onderstaand vind je een taakomschrijving van de rcp’er en de teamleden:

 • Aanspreekpunt zijn in eigen regio voor leden en niet-leden
 • Contactpersoon zijn tussen bestuur/secretariaat
 • Coördineren van het regioteam
 • Opzetten en/of ondersteunen van lotgenotengroepen/huiskamergroepen
 • Contacten leggen en onderhouden met zorginstellingen
 • Geven van voorlichting en/of ondersteunen van voorlichters
 • Vertegenwoordiging in de ledenraad van de vereniging
 • Organiseren regiobijeenkomsten

Het is ook goed mogelijk om deze functie in duo-vorm te doen. Dat kan prettiger zijn en bij eventuele instabiliteit is de voortgang beter gewaarborgd.

Lid regioteam

Als lid Regioteam kun je binnen je eigen regio actief worden en bijvoorbeeld de rcp-er ondersteuner. Zie voor de taken/werkzaamheden die daarbij een rol kunnen spelen hierboven onder rcp’er.

Ledenraad

De VMDB kent een ledenraad die bestaat uit twaalf door de afdelingen gekozen leden. De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar met het bestuur over bestuurlijke aangelegenheden.

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij Edwin Peters: e.peters@vmdb.nl

Friesland versterking regioteam

Voor de provincie Friesland zijn wij op zoek naar versterking van het regioteam en de ledenraad. Als lid Regioteam kun je binnen je eigen regio actief worden en bijvoorbeeld de RCP ondersteunen. Zie voor de taken/werkzaamheden die daarbij een rol kunnen spelen hierboven onder RCP. Geïnteresseerden voor zowel het regioteam als de ledenraad kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met Maaike de Roo: 06 19671338 of vmdb.frysland@live.nl

Noord-Holland nieuw regioteam en lid ledenraad

Voor de Provincie Noord-Holland zijn wij op zoek naar een volledig nieuw regioteam en een lid voor de ledenraad. Een regioteam bestaat uit een RCP en meerdere leden regioteam. Voor omschrijving van de functies zie onder regioteam Gelderland. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Emmy van den Heuvel: 020-4974563 of emmyzelf@quicknet.nl

Zeeland lid ledenraad

In Zeeland zijn wij op zoek naar een ledenraadslid. De VMDB kent een ledenraad die bestaat uit twaalf door de afdelingen gekozen leden. De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar met het bestuur over bestuurlijke aangelegenheden. Voor meer informatie en aanmelding: Petra d’Huy 06-22644652 (ook via Whattsapp) of petradhuy@gmail.com

Huiskamergroepen

Heb je zin om in je eigen woonplaats of in enkele plaatsen direct in je woonomgeving bijvoorbeeld een huiskamergroep op te starten of te ontdekken wat de mogelijkheden zijn, zoek dan eerst contact via de RCP in jouw regio (zie Regionale Activiteiten) of via bureau@VMDB.nl.