print deze pagina

Vrijwilligers

Declareren

Vrijwilligers zorgen voor:

 • de bemensing van de Lotgenotenlijn
 • het samenstellen en laten verschijnen van het kwartaalblad PLUSminus
 • het organiseren van activiteiten in de regio’s
 • het geven van voorlichting
 • zitting nemen in het bestuur en werkgroepen, en
 • de vele andere zaken die bij het laten functioneren van onze vereniging aan de orde komen.

Het geeft veel voldoening om mee te werken aan het realiseren van de doelstellingen van de VMDB en om andere mensen soms ook daadwerkelijk een stukje verder op weg te helpen. Je werkt met anderen samen aan een vereniging waarbij je je betrokken voelt. Je hebt zelf een bipolaire stoornis en je hebt veel gehad aan de VMDB. Of je partner, ouder of kind heeft een bipolaire stoornis en dankzij de VMDB heb je geleerd beter om te gaan met de manische of depressieve episodes van de ander.
Kortom, je weet hoe belangrijk de vereniging kan zijn en wilt graag zorgen dat ook anderen kunnen profiteren van de opgebouwde kennis van de VMDB.

Heb je nog wat tijd en energie over, aarzel dan niet om vrijwilliger te worden!

Natuurlijk worden de kosten, die je maakt om je werk te kunnen doen, vergoed. Ook ben je verzekerd (WA en ongevallen) op het moment dat je werk voor de VMDB verricht.
Heb je interesse en wil je meer informatie, neem dan contact met het kantoor van de VMDB via bureau@VMDB.nl of gebruik één van de andere e-mailadressen hieronder genoemd.

Wij zoeken mensen met affiniteit voor communicatie en voorlichting

Bij communicatie en voorlichting kun je aan de volgende zaken denken:

 • website: de content van de website moet voortdurend actueel gehouden worden;
 • Nieuwsbrief: elke maand komt er een nieuwsbrief uit met actuele informatie;
 • blad PLUSminus: hierin worden onderwerpen verder uitgediept;
 • social media zoals Facebook, Twitter en Instagram: ook op deze media wil de VMDB actief zijn;
 • zorgdragen voor actueel foldermateriaal.

Hiervoor zoeken wij vrijwilligers die:

 • affiniteit/ervaring hebben met communicatie en voorlichting;
 • het leuk vinden om te schrijven;
 • mee willen denken over ons communicatiebeleid;
 • het belangrijk vinden dat informatie op onze communicatiekanalen actueel is en mee willen helpen om te zorgen dat dit zo is;
 • bij voorkeur interesse hebben in ons aandachtsgebied en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen.

Hebben we je belangstelling gewekt, neem dan contact op via communicatie@vmdb.nl o.v.v. vacature communicatie en voorlichting.

Wij willen graag ons ‘webteam’ versterken

Binnen de VMDB werken we met een website en social media, zoals Facebook en Twitter. Wij zoeken enthousiaste en consistente mensen die ons willen helpen met:

 • het bepalen en inrichten van ons beleid ten aanzien van de website en social media;
 • het er voor zorgen dat de informatie op de verschillende kanalen regelmatig wordt bijgewerkt;
 • het functioneel beheer van de website;
 • het onderzoeken of er nog andere en betere mogelijkheden zijn om ons digitaal te presenteren;
 • het toepassen van Google Grants/Adword.

Hiervoor zoeken wij mensen die:

 • ervaring hebben met (regelmatig) posten op social media. Hierbij willen wij ook graag naar andere social media of andere manier van communiceren gaan kijken, zoals bloggen en vloggen;
 • inzicht hebben in hoe Tweetdeck werkt en wat alle mogelijkheden van adverteren via Facebook zijn;
 • ervaring hebben met het functioneel beheer van een website die in WordPress gebouwd is;
 • ervaring hebben met Google Grants/Adword.

Binnen het webteam worden de taken verdeeld op basis van ervaring en interesse. Hebben we je belangstelling gewekt, neem dan contact op via webteam@vmdb.nl o.v.v vacature webteam.

Wij zoeken mensen met inhoud

De VMDB wil haar betrokkenheid bij onderzoeken en projecten veranderen van reactief naar proactief. Medewerking aan onderzoeken vindt vaak plaats in het kader van promotie onderzoeken. Zo gaan wij bijvoorbeeld meewerken aan een promotie onderzoek naar de ontwikkeling van een App voor mensen met een bipolaire stoornis. Maar er lopen ook onderzoeken naar de effectiviteit van medicatie. Onze bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Projecten vinden vaak plaats in samenwerking met andere patiëntenverenigingen onder de vlag van Mind. Voorbeelden hiervan zijn relationele zorg en zichtbaarheid patiëntenverenigingen in de huisartsenpraktijk.

Om mee te doen hoef je geen wetenschapper te zijn. Affiniteit met inhoud en verbetering van de kwaliteit van zorg is wel belangrijk. Je kunt al meedoen als je een paar uur per week beschikbaar bent. Voor vragen en aanmelding kun je contact opnemen met voorzitter@vmdb.nl of bellen met Henk Mathijssen 06-51979991.

Oproep leden Jongerenteam

Voor het jongerenteam (leden tot en met 35 jaar) zoeken we leden die zich willen inzetten om het jongerenbeleid van de VMDB verder te ontwikkelen. Je doet dit niet alleen. Er zijn momenteel vijf jongere VMDB leden die sinds kort in teamverband werken aan een verbetering van het jongerenbeleid van de VMDB. We ontwikkelen activiteiten zoals jongerendagen, gespreksgroepen, lotgenotencontact in het land en informeren jongeren via internet, social media en nieuwsbrieven. De inspanning is voornamelijk afhankelijk van de tijd die je kunt en wilt investeren er is geen aanwezigheidseis. We proberen incidenteel een keer per maand/twee maanden samen te komen en overleggen middels WhatsApp/e-mail en telefoon. Liefhebbers kunnen zich aanmelden via bureau@vmdb.nl

Vacatures Lotgenotenlijn (LGL)

Bij de Lotgenotenlijn (LGL) is er altijd behoefte aan nieuwe mensen die samen een luisterend oor willen bieden. De VMDB komt graag in contact met nieuwe geïnteresseerden! Meld je aan bij Siebe Haagsma : s.a.haagsma@vmdb.nl.

Vacatures Regio’s

Op dit moment zijn er vacatures voor uitbreiding in de regio’s Friesland, Limburg en Zeeland. Er zijn geen vacatures voor RCP-ers. Daarnaast worden er leden voor de Ledenraad gezocht voor Friesland, Zeeland en Noord-Brabant.

Een regioteam bestaat uit een RCP-er en meerdere leden regioteam.

Regionaal Contact Persoon (RCP)
Per regio is er een RCP werkzaam. Voor deze functie is het fijn als je al langere tijd stabiel bent. In ieder geval moet je een goed ziekte-inzicht hebben. Daarnaast is het de bedoeling dat je voor langere tijd (minimaal twee jaar) de taak van RCP op je wilt nemen. Betrokkenen zijn uiteraard ook van harte welkom om zich aan te melden voor deze functie. Indien er in de regio alleen een RCP werkzaam is, dan zullen de taken ook minder uitgebreid zijn, afhankelijk van het draagvermogen van de RCP. De RCP wordt ondersteund door de landelijke coördinator vrijwilligers, die tevens bestuurder is.

Onderstaand vind je een taakomschrijving van de RCP-er en de teamleden:

 • aanspreekpunt zijn in eigen regio voor leden en niet-leden;
 • contactpersoon zijn tussen bestuur/secretariaat;
 • coördineren van het regioteam;
 • opzetten en/of ondersteunen van lotgenotengroepen/huiskamergroepen;
 • contacten leggen en onderhouden met zorginstellingen;
 • geven van voorlichting en/of ondersteunen van voorlichters;
 • vertegenwoordiging in de Ledenraad van de vereniging;
 • organiseren regiobijeenkomsten.

Het is ook goed mogelijk om deze functie in duo-vorm te doen. Dat kan prettiger zijn en bij eventuele instabiliteit is de voortgang beter gewaarborgd.

Lid regioteam
Als lid Regioteam kun je binnen je eigen regio actief worden en bijvoorbeeld de RCP-er ondersteuner. Zie voor de taken/werkzaamheden die daarbij een rol kunnen spelen hierboven onder RCP-er.

Ledenraad
De VMDB kent een Ledenraad die bestaat uit twaalf door de afdelingen gekozen Leden. De Ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar met het bestuur over bestuurlijke aangelegenheden.

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij de bureaumanager via bureaumanager@vmdb.nl.

Huiskamergroepen
Heb je zin om in je eigen woonplaats of in enkele plaatsen direct in je woonomgeving bijvoorbeeld een huiskamergroep op te starten of te ontdekken wat de mogelijkheden zijn, zoek dan eerst contact via de RCP-er in jouw regio ((zie Regionale Activiteiten) en dan klikken op de landkaart voor jouw regio) of via bureau@VMDB.nl.