print deze pagina

Voorlichting BS

Niet alleen voor je zelf of je naasten is betrouwbare kennis van de bipolaire stoornis van belang. Ook voor degenen die niet direct met deze ziekte te maken hebben is dit belangrijk. Door het geven van goede voorlichting wordt kennis en begrip gekweekt en worden taboes en misverstanden zoveel mogelijk weggenomen.

De vereniging voorziet met verschillende activiteiten in de behoefte aan kennis:

  • Op de website vind je actuele informatie over de bipolaire stoornis
  • De nieuwsbrief bevat actuele informatie over de ziekte en over onze vereniging
  • Je kunt aan gespreksgroepen deelnemen, zie lotgenotencontact
  • Het blad PLUSminus informeert je over alle aspecten van de bipolaire stoornis
  • De Lotgenotenlijn biedt contact van mens tot mens
  • Je kunt een aantal brochures gratis downloaden of bestellen tegen een kleine vergoeding