print deze pagina

Schenken aan de VMDB

Natuurlijk kun je de VMDB ook steunen d.m.v. schenkingen of legaten. Je vindt hier enkele voorwaarden waaronder een schenking mag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Eenmalige schenkingen

Een eenmalige schenking kun je als aftrekpost opvoeren bij de aangifte van de inkomstenschapsbelasting. Voorwaarde is dat het totaal aan schenkingen aan ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ in één kalenderjaar tussen 1% en 10% van je onzuiver jaarinkomen ligt.

Periodieke schenkingen

Wanneer je jaarlijks een schenking doet aan de VMDB is dat bedrag volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat je de schenking regelt per notariële akte waarin wordt vastgelegd dat je de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar doet. Afhankelijk van je inkomen ontvang je tot 52% van het geschonken bedrag terug. Hoeveel voordeel deze procedure oplevert, is natuurlijk ook afhankelijk van de notariskosten. Indien je tenminste € 100,- per jaar schenkt gedurende minimaal vijf jaar, neemt de VMDB de notariskosten voor haar rekening. Heb je vragen over de procedure neem dan contant op met ons bureau.

Legaat

Ook in een testament kun je vastleggen dat je geld of goederen nalaat aan de VMDB. Een testament is pas rechtsgeldig wanneer het is vastgesteld in een notariële akte. Wanneer je de VMDB in je testament wilt steunen en je hebt vragen over de procedure, neem dan contact op met een notaris of bel met het bureau van de VMDB. Wij zijn altijd bereid om samen met jou te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Andere mogelijkheden

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een gift te doen.

VMDB is ANBI instelling

De VMDB wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (=ANBI). Op de website van de belastingdienst staan wij geregistreerd onder het RSIN/fiscaal nummer ANBI: 809474347. Zie verder www.belastingdienst.nl

IBAN-nummer

Het IBAN-nummer van de VMDB is: NL 86 INGB 0000227198 t.n.v. VMDB Amersfoort