print deze pagina

Ernstige gevolgen bij (te) late herkenning depressies

Persbericht, Utrecht, 02-12-2013

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB), in samenwerking met de Depressie Vereniging (DV) vragen aandacht voor het belang van vroegtijdige signalering van manische en depressieve ziekteverschijnselen. Te late vaststelling van deze ziekteverschijnselen heeft dikwijls dramatische gevolgen.

Aanleiding

Mede naar aanleiding van het recent verschijnen van het boek ‘Toen ik je zag’ door Isa Hoes en de forse stijging in de laatste jaren van het aantal zelfdodingen wil de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB) en de Depressie Vereniging (DV) nog meer bekendheid voor het onderkennen van manisch-depressieve en depressieve ziekteverschijnselen.

Onze rol

Om een groot publiek te bereiken: om vragen over deze ziekte te beantwoorden, verstrekken wij informatie via interviews in de media, de websites, nieuwsbrieven en via de telefonische hulplijnen bemand door vrijwilligers / ervaringsdeskundigen. Daarnaast door de VMDB ook via Facebook, Twitter, het ledenmagazine van de VMDB de ‘PLUSminus’ en psycho-educatiecursussen.

Uw rol

Tijdelijke somberheid of ernstige depressie? Uw rol als de persoon in kwestie of bijvoorbeeld als betrokkene, huisarts, behandelaar en/of omgeving?

Manisch-depressieve en depressieve ziekteverschijnselen worden vaak niet als zodanig onderkend. Ton Stassen, hoofdredacteur van de ‘PLUSminus’ , het kwartaalblad van de VMDB zegt hierover: “Vrijwel iedereen heeft weleens een dip, een periode van neerslachtigheid. Bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenis in het persoonlijk leven zoals een overlijden, problemen in de relatiesfeer of financiële problemen.” De meeste mensen komen hier op eigen kracht en/of met steun van de omgeving uit. Echter, niet altijd zijn de verschijnselen onschuldig. Blijven zij aanhouden of is er bijvoorbeeld sprake van sterk wisselende stemmingen, dan kan er meer aan de hand zijn. Nagaan of er ‘meer aan de hand is dan een tijdelijke somberheid’ is de kern van de kwestie. Denken dat het wel meevalt kan voor de persoon in kwestie noodlottige gevolgen hebben.

Onderzoeken van de ernst

Het is goed om na te gaan hoe ernstig de somberheid is. Dit vraagt om serieuze aandacht en mogelijk de gang naar professionele hulp. Een combinatie van medicijngebruik en gesprekstherapieën die inzicht geven over de ziekte, kunnen stabiliteit geven. Contacten met lotgenoten: het gevoel dat deze problemen niet uniek zijn, kunnen heilzaam werken. Beide verenigingen besteden hier veel aandacht aan en kennen diverse extra kanalen om zowel patiënten als betrokkenen te informeren. Juist aan dit onderzoeken van de ernst van de somberheid willen wij meer bekendheid geven, opdat in een vroegtijdig stadium ondersteuning kan worden geboden.

Meer weten?

De VMDB
De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen wil de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg van mensen met een manisch-depressieve stemmingsstoornis – ook wel bipolaire stoornis – en van hun naastbetrokkenen verbeteren. De VMDB bestaat inmiddels 30 jaar en telt rond de 2500 leden.
www.vmdb.nl
bureau@vmdb.nl
facebook: VMDB
twitter: @vmdb_nl
Lotgenotenlijn: 0900-5 123456 dagelijks van 11:00 tot 21:00 uur
Telefonisch contact bureau: 033-3032350

De DV
De Depressie Vereniging werd in 2010 opgericht en heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van mensen met depressieve klachten te behartigen o.a. door het geven van voorlichting over depressiviteit, het organiseren van lotgenotencontact en het leveren van een bijdrage aan een evenwichtige beeldvorming omtrent depressiviteit in de samenleving.
www.depressievereniging.nl
info@depressievereniging.nl