print deze pagina

17 september 2016

Verslag Landelijke Dag 17 september 2016 te Den Bosch over ‘Werk’

Een goed gevulde zaal luisterde naar twee gastsprekers in de ochtend en een gastspreker duo in de middag.

Allereerst gaf hoogleraar Jaap van Weeghel (Wetenschap Kenniscentrum Phrenos) een lezing met als titel: ‘Arbeidsparticipatie van mensen met een bipolaire stoornis: zó werkt het!’. Hij benadrukte het belang van een betaalde baan waarbij inkomen nog het minst belangrijk is. Voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening kan IPS (individuele plaatsing en support) van groot belang zijn. Multidisciplinair wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en het gaat om plaatsing en daarna training en begeleiding in plaats van andersom.

Tussen de eerste en tweede lezing gaf Mariët Spierings (vrijwilliger VMDB) een presentatie over haar fietstocht naar Santiago de Compostela en werd het eindbedrag van €3739,76 van de sponsortocht ‘Als Juffrouw Vlinder kon fietsen’ bekend gemaakt. Huub Hendriks werd benoemd tot lid van verdienste voor zijn 20-jarige inzet voor de VMDB.

De tweede lezing werd gegeven door Gabriëlla Ras, ervaringsdeskundige. Deze lezing had als titel: ‘Openheid op de werkvloer: een sleutel tot succes – een ervaringsverhaal’. Zij vertelde over haar mogelijkheden en belemmeringen om met de bipolaire stoornis werkzaam te zijn in de bankwereld. Met gepaste voorbeelden schetste ze haar ervaringen waarbij openheid en stigma een belangrijk thema was.

Na de lunch konden mensen luisteren naar een interactieve lezing van Gerben Hoogsteen (verzekeringsarts UWV) en Paul Booi (arbeidsdeskundige UWV) over ‘Het UWV en de cliënt met een bipolaire stoornis: Wat zijn de mogelijkheden?‘. Zij vertelden dat het UWV zeker mogelijkheden biedt voor de bipolairen die weer aan de slag willen of hun baan willen houden. IPS is ook daar bekend en zij raadden aan om het UWV te benaderen en te vragen naar de mogelijkheden. Werken loont. Het kritische publiek zorgde voor veel dynamiek.

Naast de lezing in de middag waren er drie gespreksgroepen: Jongeren, nieuwe lotgenoten, betrokkenen en partners van.

Het was een boeiende dag!

Op 17 december 2016 is er weer een landelijke dag over STRESS!