print deze pagina

Lidmaatschap

Leden krijgen vier keer per jaar het kwartaalblad PLUSminus automatisch toegezonden en ontvangen uitnodigingen voor vier landelijke bijeenkomsten. Op deze manier blijft u goed op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond het leven met een bipolaire stoornis, naast de informatie op de -openbare- VMDB website. Tevens verschijnt er voor leden maandelijks een nieuwsbrief.

Behalve informatie (folders, brochures, boeken) en advies (psycho-educatie, second-opinion en dergelijke) biedt de vereniging leden mogelijkheden voor lotgenotencontact via de Lotgenotenlijn. Verder zijn er in de eigen regio -afhankelijk van het aanbod- mogelijkheden tot het bijwonen van regionale – en huiskamerbijeenkomsten.

Ook kunt u als vrijwilliger deelnemen aan een scala van activiteiten binnen de drie belangrijkste pijlers van de vereniging: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

De VMDB staat ook voor belangenbehartiging bij overheden en allerlei instanties, zowel in binnen- als buitenland.

Het VMDB lidmaatschap kost € 30,- per kalenderjaar. Nieuwe leden ontvangen digitaal een recent exemplaar van het verenigingsblad PLUSminus en na ontvangst van het contributiegeld sturen wij u per post de DVD “Manisch Depressief” en alle nummers van het lopende verenigingsjaar toe.

Lid worden

Aanmelden met dit inschrijfformulier of informatie aanvragen bij het VMDB bureau via E bureau@vmdb.nl of T 033-3032350.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

Vergoeding

Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt de contributie geheel of gedeeltelijk. De VMDB is aangesloten bij het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ) en dat is vaak een voorwaarde om in aanmerking te komen voor vergoeding. Meer informatie hierover vindt u via de zorgwijzer: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/patientenverenigingen

Sommige gemeentes vergoeden de contributie van een patiëntenvereniging via de bijzondere bijstand. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw gemeente.