print deze pagina

Doelstellingen & Beleidsplan 2018-2021

Doelstellingen VMDB

Een passage uit de statuten:

a. het bevorderen van het geestelijk welzijn van mensen met een manisch depressieve aandoening, ook wel bipolaire stoornis genoemd;
b. het bevorderen van de betrokkenheid van partners, familie en andere betrokkenen;
c. het bundelen en behartigen van gemeenschappelijke belangen van mensen met een manisch depressieve aandoening, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De VMDB probeert deze doelen te bereiken door onder andere:

Strategisch beleidsplan 2018-2021

Ga direct naar het Beleidsplan.