print deze pagina

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers. De bureaumanager maakt geen onderdeel uit van het bestuur.

Je kunt contact opnemen met het bestuur via het e-mailadres: secretaris@vmdb.nl

Voorzitter – Henk Mathijssen (1960)

Henk Mathijssen is drie jaar geleden lid geworden van de VMDB en is vanaf het eerste moment actief als vrijwilliger. Zo is hij actief bij de lotgenotenlijn en heeft hij mee gewerkt aan de zorgstandaard bipolaire stoornissen. Naast zijn werk voor de VMDB is hij actief als vrijwillig coördinator bij Humanitas in de IJmond alwaar hij een Maatjes GGZ activiteit coördineert. Ook is Henk nog vier uur per week als ervaringsdeskundige werkzaam voor de Parnassia Groep in de specialismegroep stemming. Henk woont in Beverwijk, is ongehuwd en vader van twee volwassen kinderen. In zijn vrije tijd gaat Henk graag naar musea.

Penningmeester – Wim van Amelsfoort (1962)

Wim van Amelsfoort is sinds juli 2018 penningmeester van de VMDB. Wim is fiscaal jurist en sinds een aantal jaren als zzp’er werkzaam als auteur en redacteur, en incidenteel als fiscaal-juridisch adviseur. Hij is sinds 2014 lid van de VMDB en sindsdien ook actief als vrijwilliger voor de redactie van de Plusminus en is voor de provincie Noord Brabant lid van de ledenraad geweest. Wim hoopt als mede uitvoering te geven aan het ambitieuze meerjarenplan. Ook moet er beleidsmatig veel gebeuren. Hij heeft na zijn diagnose veel gehad aan de VMDB en hoopt er aan bij te dragen dat nieuwe lotgenoten en hun naasten eerder kennis maken met de VMDB. In zijn vrije tijd fotografeert Wim en is hij ook vaak in een museum te vinden, of met zijn neus in de boeken.

PR + Communicatie – Elke Gravenberch (1966)

Elke Gravenberch is eind juni 2018 tot het bestuur toegetreden. Ze is sinds 2017 lid van de VMDB en was op de website terecht gekomen, doordat ze op zoek was naar meer informatie over haar aandoening en daarnaast naar vrijwilligerswerk op haar eigen denkniveau als financial controller. Ze wil graag haar werkervaring combineren met haar persoonlijke ervaringen binnen de GGZ. Elke woont in IJsselstein, is single en moeder van een volwassen zoon. In haar vrije tijd gaat Elke graag dansen of sporten, naar de sauna of leuke dingen doen, en voor haar is muziek erg belangrijk in haar leven.

Algemeen bestuurslid – Johan van Heerde (1949)

Johan van Heerde (69) is na de diagnose van zijn zoon, ruim vijftien jaar geleden, naarstig op zoek gegaan naar informatie over de bipolaire stoornis en toen lid geworden van de VMDB. Hij is sinds mei 2018 (aspirant) bestuurslid. Zijn ruime bestuurservaring en daarnaast ook ervaring met het opzetten van woon- en zorgprojecten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid wil hij graag inzetten bij de VMDB. Hij ziet mogelijkheden tot winst door samen op te gaan trekken met andere verenigingen. Samen hebben we meer invloed, kunnen we zaken steviger onder de aandacht brengen en dat ook efficiënter doen. Een van zijn hoofdtaken zal zijn dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de VMDB. Johan is getrouwd, woonachtig in Oldenzaal en vader van 3 kinderen.

Jongeren – Tineke Mollema (1984)

Tineke Mollema is sinds maart 2017 coördinator van VMDB Young. De combinatie van direct contact met lotgenoten en bijdragen aan het landelijk beleid via Platform GGZ Jeugd vindt ze de ideale manier om te werken aan een betere toekomst voor jongeren met een bipolaire stoornis. Door een opname is ze actief geworden in haar eigen herstelproces en besloot open te zijn over haar stoornis en de overstap te maken van de politiek naar de VMDB. Vooral vroege signalering en het tegengaan van stigmatisering zijn belangrijke redenen voor Tineke om zich juist actief in te zetten voor jongeren met een bipolaire stoornis.

Betrokkenen en externe contacten – Henri de Wit (1960)

Henri is sinds 2017 bestuurslid bij de VMDB. Hij is betrokken geraakt bij de VMDB, doordat zijn vrouw Dianne de bipolaire stoornis heeft. Hierbij was met name de informatievoorziening voor hemzelf en de ondersteuning van zijn vrouw via de Lotgenotenlijn en het kunnen doen van vrijwilligerswerk van belang. Zijn portefeuille is primair die van ‘de betrokkenen, de belangenbehartiging betrokkenen en de contacten als vereniging met de professionele buitenwereld.’ Hij hoopt samen met het bestuur concrete resultaten te boeken op dit terrein. De VMDB moet meer betekenen voor onze leden als vereniging, maar tegelijkertijd ook meer aansluiting vinden bij de voor ons relevante buitenwereld.

Bureaumanager – Edwin Peters (1962)

Edwin werkt sinds maart 2017 als bureaumanager van de VMDB. Hij heeft verschillende functies bekleed bij organisaties in de (openbare) geestelijke gezondheidszorg. Hij ziet het als zijn rol om ervoor te zorgen dat mensen in kwetsbare situaties de ruimte krijgen en kunnen nemen om hun stem te laten horen. Naast de VMDB heeft hij werkzaamheden rond armoede en ervaringsdeskundigheid. Vanuit deze uitgangspunten heeft hij de taak van bureaumanager op zich genomen, waarbij hij ook de regio’s aanstuurt. ?Edwin woont samen met zijn vriendin en twee thuiswonende kinderen in Utrecht. Daarnaast wonen er drie kinderen op kamers. Zijn vrije tijd besteedt hij graag aan hardlopen, muziek en film.