print deze pagina

Gamian Europe

GAMIANDe VMDB is aangesloten bij Gamian-Europe (GE), een patiënten- en betrokkenenvereniging die de belangen van de geestelijke gezondheidszorg op Europees niveau behartigt.

Gamian staat voor Global Alliance for Mental Illness Advocacy Networks. In vertaling zou dit zoiets betekenen als een wereldwijde alliantie van netwerken voor belangenbehartiging op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

In 2013 wilde GE zich graag een actueel beeld vormen van de stand van zaken rondom de stigmatisering van patiënten met een psychiatrische aandoening, toegespitst op de gang van zaken op hun werkplek. Daartoe werd een onderzoek gestart, waarbij aan de deelnemers wordt gevraagd een aantal meerkeuzevragen te beantwoorden omtrent stigmatisering op het werk. Ook mensen die niet meer in een werkproces zitten, konden hun ervaringen kwijt die zij in het verleden hebben opgedaan.

De VMDB onderschrijft het belang van deelname aan dit soort Gamian enquêtes die ook in Nederlands/Vlaams beschikbaar zijn en stelt het op prijs als er een grote response komt vanuit Nederland.

In 2013 werd in samenwerking met het LPGGz een grote campagne gestart tegen het stigma van psychische ziektes. De uitkomst van deze enquête kan bijdragen aan een beter inzicht hoe stigmatisering bestreden moet worden.