print deze pagina

Belangenbehartiging

De VMDB komt op voor de belangen van mensen met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen. De VMDB heeft goede contacten met de gezondheidszorg. Ook nemen we deel aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, dat zich vooral richt op het vergaren van de kennis over de manisch depressieve stoornis. Door trainingen en lezingen wordt de kennis verspreid.

Een van de zaken waar wij ons samen sterk van maken is het bevorderen van de psycho-educatie. Hierbij krijgen patiënt en betrokkene in cursusvorm informatie over de bipolaire stoornis.

Een van de belangrijke aspecten van psycho-educatie is het werken met een signaleringsplan.

Wij proberen ook om de ervaringen die wij als VMDB opdoen weer terug te koppelen naar de gezondheidszorg. Vaak doen we dit door deel te nemen aan landelijke of regionale werkgroepen. De VMDB werkt onder andere mee aan het schrijven van zorgprogramma’s en het opstellen van richtlijnen voor de behandeling van de bipolaire stoornis.