print deze pagina

Vactures VMDB (Bestuur, Kader-, Regionale- en Lokale leden)

Introductie

De VMDB heeft regelmatig (nieuwe) vrijwilligers nodig voor het bestuur, bureau, regionale of lokale afdelingen. Bent u/jij geïnteresseerd om mee te helpen als vrijwilliger dan zijn er wellicht volop mogelijkheden voor zowel lotgenoten als betrokkenen.

Vrijwilliger bij de VMDB

Waarom is het leuk om als vrijwilliger voor de VMDB te werken? Je werkt met anderen samen aan een vereniging waarbij je je betrokken voelt. Je hebt zelf een bipolaire stoornis en je hebt veel gehad aan de VMDB. Of je partner, ouder of kind heeft een bipolaire stoornis en dankzij de VMDB heb je geleerd beter om te gaan met de manische of depressieve episodes van de ander.
Kortom, je weet hoe belangrijk de vereniging kan zijn en wilt graag zorgen dat ook anderen kunnen profiteren van de opgebouwde kennis van de VMDB.
Natuurlijk worden de kosten, die je maakt om je werk te kunnen doen, vergoed. Ook ben je verzekerd (WA en ongevallen) op het moment dat je werk voor de VMDB verricht.
Heb je interesse en wil je meer informatie, neem dan contact met het kantoor van de VMDB via bureau@VMDB.nl of gebruik één van de andere e-mailadressen hieronder genoemd.

Wij zoeken mensen met inhoud

De VMDB wil haar betrokkenheid bij onderzoeken en projecten veranderen van reactief naar proactief. Medewerking aan onderzoeken vindt vaak plaats in het kader van promotie onderzoeken. Zo gaan wij bijvoorbeeld meewerken aan een promotie onderzoek naar de ontwikkeling van een App voor mensen met een bipolaire stoornis. Maar er lopen ook onderzoeken naar de effectiviteit van medicatie. Onze bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Projecten vinden vaak plaats in samenwerking met andere patiëntenverenigingen onder de vlag van Mind. Voorbeelden hiervan zijn relationele zorg en zichtbaarheid patiëntenverenigingen in de huisartsenpraktijk.
Om mee te doen hoef je geen wetenschapper te zijn. Affiniteit met inhoud en verbetering van de kwaliteit van zorg is wel belangrijk. Je kunt al meedoen als je een paar uur per week beschikbaar bent. Voor vragen en aanmelding kun je contact opnemen met voorzitter@vmdb.nl of bellen met Henk Mathijssen 06-51979991.

Oproep Leden Jongerenteam

Voor het jongerenteam (leden tot en met 35 jaar) zoeken we leden die zich willen inzetten om het jongerenbeleid van de VMDB verder te ontwikkelen. Je doet dit niet alleen. Er zijn momenteel vijf jongere VMDB leden die sinds kort in teamverband werken aan een verbetering van het jongerenbeleid van de VMDB. We ontwikkelen activiteiten zoals jongerendagen, gespreksgroepen, lotgenotencontact in het land en informeren jongeren via internet, social media en nieuwsbrieven. De inspanning is voornamelijk afhankelijk van de tijd die je kunt en wilt investeren er is geen aanwezigheidseis. We proberen incidenteel een keer per maand/twee maanden samen te komen en overleggen middels Whats App/e-mail en telefoon. Liefhebbers kunnen zich aanmelden via bureau@vmdb.nl

Vacatures Lotgenotenlijn (LGL)

Bij de Lotgenotenlijn (LGL) is er altijd behoefte aan nieuwe mensen die samen een luisterend oor willen bieden. De VMDB komt graag in contact met nieuwe geïnteresseerden! Meld je aan bij Siebe Haagsma : s.a.haagsma@vmdb.nl

Vacatures Regio’s

Op dit moment zijn er vacatures in de regio’s Flevoland, Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Zeeland.

Gelderland nieuw regioteam en lid ledenraad

Voor de Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een volledig nieuw regioteam en een lid voor de ledenraad. Een regioteam bestaat uit een rcp’er en meerdere leden regioteam.

Regionaal Contact Persoon (RCP)

Per regio is er een RCP werkzaam. Voor deze functie is het fijn als je al langere tijd stabiel bent. In ieder geval moet je een goed ziekte-inzicht hebben. Daarnaast is het de bedoeling dat je voor langere tijd (minimaal twee jaar) de taak van RCP op je wilt nemen. Betrokkenen zijn uiteraard ook van harte welkom om zich aan te melden voor deze functie. Indien er in de regio alleen een RCP werkzaam is, dan zullen de taken ook minder uitgebreid zijn, afhankelijk van het draagvermogen van de RCP. De RCP wordt ondersteund door de landelijke coördinator vrijwilligers, die tevens bestuurder is. Onderstaand vind je een taakomschrijving van de rcp’er en de teamleden:

  • Aanspreekpunt zijn in eigen regio voor leden en niet-leden
  • Contactpersoon zijn tussen bestuur/secretariaat
  • Coördineren van het regioteam
  • Opzetten en/of ondersteunen van lotgenotengroepen/huiskamergroepen
  • Contacten leggen en onderhouden met zorginstellingen
  • Geven van voorlichting en/of ondersteunen van voorlichters
  • Vertegenwoordiging in de ledenraad van de vereniging
  • Organiseren regiobijeenkomsten

Het is ook goed mogelijk om deze functie in duo-vorm te doen. Dat kan prettiger zijn en bij eventuele instabiliteit is de voortgang beter gewaarborgd.

Lid regioteam

Als lid Regioteam kun je binnen je eigen regio actief worden en bijvoorbeeld de rcp-er ondersteuner. Zie voor de taken/werkzaamheden die daarbij een rol kunnen spelen hierboven onder rcp’er.

Ledenraad

De VMDB kent een ledenraad die bestaat uit twaalf door de afdelingen gekozen leden. De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar met het bestuur over bestuurlijke aangelegenheden.

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij Edwin Peters: e.peters@vmdb.nl

Friesland versterking regioteam

Voor de provincie Friesland zijn wij op zoek naar versterking van het regioteam en de ledenraad. Als lid Regioteam kun je binnen je eigen regio actief worden en bijvoorbeeld de RCP ondersteunen. Zie voor de taken/werkzaamheden die daarbij een rol kunnen spelen hierboven onder RCP. Geïnteresseerden voor zowel het regioteam als de ledenraad kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met Maaike de Roo: 06 19671338 of vmdb.frysland@live.nl

Noord-Holland nieuw regioteam en lid ledenraad

Voor de Provincie Noord-Holland zijn wij op zoek naar een volledig nieuw regioteam en een lid voor de ledenraad. Een regioteam bestaat uit een RCP en meerdere leden regioteam. Voor omschrijving van de functies zie onder regioteam Gelderland. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Emmy van den Heuvel: 020-4974563 of emmyzelf@quicknet.nl

Zeeland lid ledenraad

In Zeeland zijn wij op zoek naar een ledenraadslid. De VMDB kent een ledenraad die bestaat uit twaalf door de afdelingen gekozen leden. De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar met het bestuur over bestuurlijke aangelegenheden. Voor meer informatie en aanmelding: Petra d’Huy 06-22644652 (ook via Whattsapp) of petradhuy@gmail.com

Huiskamergroepen

Heb je zin om in je eigen woonplaats of in enkele plaatsen direct in je woonomgeving bijvoorbeeld een huiskamergroep op te starten of te ontdekken wat de mogelijkheden zijn, zoek dan eerst contact via de RCP in jouw regio (zie Regionale Activiteiten) of via bureau@VMDB.nl.