print deze pagina

Vactures VMDB bestuurs-, kader- en regionale leden en lokale vrijwilligers

Introductie

De VMDB heeft regelmatig (nieuwe) vrijwilligers nodig voor het bestuur, bureau, regionale of lokale afdelingen. Geïnteresseerd om mee te helpen als vrijwilliger? Dan zijn er voldoende mogelijkheden voor zowel lotgenoten als betrokkenen.

Vrijwilliger bij de VMDB

Waarom is het leuk om als vrijwilliger voor de VMDB te werken? Je werkt met anderen samen aan een vereniging waarbij je je betrokken voelt. Je hebt zelf een bipolaire stoornis en je hebt veel gehad aan de VMDB. Of je partner, ouder of kind heeft een bipolaire stoornis en dankzij de VMDB heb je geleerd beter om te gaan met de manische of depressieve episodes van de ander.

Kortom, je weet hoe belangrijk de vereniging kan zijn en wilt graag zorgen dat ook anderen kunnen profiteren van de opgebouwde kennis van de VMDB.
Natuurlijk worden de kosten, die je maakt om je werk te kunnen doen, vergoed. Ook ben je verzekerd (WA en ongevallen) op het moment dat je werk voor de VMDB verricht.

Heb je interesse en wil je meer informatie, neem dan contact met het kantoor van de VMDB via bureau@VMDB.nl of gebruik één van de andere e-mailadressen hieronder genoemd.

Vacatures Lotgenotenlijn (LGL)

Door vertrek en ziekte van vrijwilligers van het team van de LGL is er behoefte aan nieuwe mensen die samen een luisterend oor willen bieden.

Vacatures Regio’s

Regionaal Contact Personen (RCP)

Vactures in regio ZUID-HOLLAND en FLEVOLAND.

Per regio is er een RCP werkzaam, die bij voorkeur een team leidt. Dit team kan bestaan uit bijvoorbeeld gespreksleiders, voorlichters, een coördinator regiobijeenkomsten en een huisbezoeker. Voor deze functie is het fijn als je al langere tijd stabiel bent. In ieder geval moet je een goed ziekte-inzicht hebben. Betrokkenen zijn uiteraard ook van harte welkom voor deze functie. Indien er in de regio alleen de RCP werkzaam is, dan zullen de taken ook minder uitgebreid zijn, afhankelijk van het draagvermogen van de RCP.

In een aantal regio’s wordt het RCP-schap ingevuld door 2 of meer personen. Dat is altijd een optie.

Onderstaand vind je een taakomschrijving van de RCP en de teamleden:

  • Aanspreekpunt zijn in eigen regio voor leden en niet-leden;
  • Contactpersoon zijn tussen bestuur/secretariaat en regiomedewerkers;
  • Coördineren van het regioteam (indien aanwezig);
  • Opzetten en /of coördineren van lotgenotengroepen/huiskamergroepen;
  • Geven van voorlichting;
  • Organiseren regiobijeenkomsten;
  • Contacten leggen en onderhouden met zorginstellingen.

Heb je interesse en wil je meer informatie, neem dan contact met het kantoor van de VMDB via: bureau@VMDB.nl

Regioteam

Wil je binnen je eigen regio actief worden en bijv. de RCP ondersteunen? Zie voor de taken/werkzaamheden die daarbij een rol kunnen spelen hierboven onder RCP. Geïnteresseerd? Zoek contact via: bureau@VMDB.nl. Geef in de mail duidelijk aan in welke regio je woont en waar je ondersteuning kunt/wilt bieden.

Huiskamergroepen

Heb je zin om in je eigen woonplaats of in enkele plaatsen direct in je woonomgeving bijvoorbeeld een huiskamergroep op te starten of te ontdekken wat de mogelijkheden zijn, zoek dan eerst contact met de RCP in jouw regio of via bureau@VMDB.nl.