print deze pagina

Zeeland

Regionaalcontactpersoon

petradhuyPetra d’Huy
E petradhuy@gmail.com
T 06 22 64 46 52 (Whatsapp ook mogelijk)
W www.petraetcetera.nl

Actueel

Vacature lid ledenraad

In Zeeland zijn wij op zoek naar een ledenraadslid. De VMDB kent een ledenraad die bestaat uit twaalf door de afdelingen gekozen leden. De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar met het bestuur over bestuurlijke aangelegenheden. Voor meer informatie en aanmelding kan contact opgenomen worden met Petra d’Huy (contactgegevens zie hierboven).

Psycho-educatiecursus

Deze cursus is bedoeld om mensen met een bipolaire stoornis te leren omgaan met hun beperkingen. Dit gebeurt door het overdragen van kennis over de oorzaken, de symptomen, het verloop en de behandeling van deze aandoening. Maar ook wordt er tijdens de cursus aandacht besteed aan het maken van een preventieplan en het invullen van een zogenaamde life-chart. Aan het eind van de cursus heb je het gevoel de regie weer een beetje in eigen handen te hebben.

De psycho-educatiecursus is ook bedoeld voor partners en direct betrokkenen want het welzijn van iemand met een bipolaire stoornis valt of staat bij de mate van betrokkenheid en bekendheid van deze aandoening bij de omgeving.

In Zeeland worden op dit moment GEEN psycho-educatiecursussen gegeven. Zodra er meer bekend is, wordt dit hier vermeld

Lotgenotengroepen

Samen met de psycho-educatiecursus is lotgenotencontact een goede manier om te leren omgaan met je gevoeligheid. Jezelf weer te accepteren en te begrijpen. Als lotgenoot heb je vaak aan één woord genoeg om te weten wat er in iemand omgaat. Je hebt tenslotte hetzelfde meegemaakt. Maar je zult ook merken dat iedere lotgenoot uniek is en zo zijn eigen ervaringen heeft. Daar kun je op jouw beurt weer van leren.

Lotgenotengroep Alius et Idem in Terneuzen

Deze groep voor lotgenoten en betrokkenen komt iedere 1e maandagavond in de maand van 20.00 tot 22.00 uur bijeen. Locatie: kerkzaal van ziekenhuis “De Honte” , Wielingenlaan 2,  te Terneuzen. Voor meer informatie: aliusetidem@zeelandnet.nl  Van harte welkom!