print deze pagina

Zuid-Holland

Regioteam

Regioteam
Huiskamergroepen
Psycho-educatiecursus

Regioteam

De regio Zuid-Holland is opgedeeld in enkele subregio’s:
Contactpersoon Den Haag, Leiden, Delft is Froukje Cleton
Contactpersonen Rotterdam zijn Jacco den Boer en Willem Hamminga
Contactpersoon Dordrecht is Elly Uijl.

Het regioteam is bereikbaar via zuidholland@vmdb.nl

Huiskamergroepen

De VMDB wil zo veel mogelijk de huiskamers toegankelijk en gratis houden. Mocht u ons hierin willen steunen dan kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op de rekening van de VMDB NL86 INGB 0000227198 o.v.v. Huiskamergroepen.

Den Haag

Voor cliënten en betrokkenen.
Elke 3e maandag van de maand is er van 19.00 uur tot 21.00 uur een bijeenkomst in de vestiging van PSYQ Den Haag-Centrum, Lijnbaan 4, 2512 VA Den Haag. Toegang is gratis. NB: er is géén bijeenkomst op feestdagen. Voor verdere informatie en/of aanmelding kan je terecht bij Froukje Cleton 06 132 60 798.

Dordrecht

Huiskamergroep is elke 3de maandag van de maand
Tijd: 19.30 – 21.30, zaal open vanaf 19.15 uur, bellen als de deur dicht is
Plaats: Brouwersdijk 2 – 3314 GR Dordrecht (gebouw Vivenz)
Bijdrage: € 2,00.
Informatie en aanmelden: elly.uijl@kpnmail.nl

Leiden

Betrokkenen.
Deze groep gaat in 2018 van start. Informatie over de exacte data zal spoedig bekend gemaakt worden.

Psycho-educatiecursus

Deze cursus is bedoeld voor cliënten en hun betrokkenen en bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin elk facet van de bipolaire stoornis aan de orde komt. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen, die een psycho-educatiecursus hebben gevolgd, beter in balans kunnen blijven. De cursus wordt vergoed door de verzekeraar, waardoor er weinig tot geen kosten aan verbonden zijn.

Dit najaar starten er weer psycho-educatiecursussen in Rotterdam en Den Haag. In Rotterdam zal er een cursus starten op de polikliniek voor Bipolaire Stoornissen op de Zorgboulevard bij het Maasstad Ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u hiervoor contact opnemen met Heleen van Gijssel.

In Den Haag zal er dit najaar een cursus starten bij PsyQ op de Polikliniek voor Bipolaire Stoornissen. Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Verpleegkundig Specialist Simone Schade.

Instelling
Contactpersonen
Adres
Telefoonnummer(s)
Polikliniek Bipolaire Stoornissen.
PsyQ Rijnmond
Contactpersoon: Renate Nijboer
Psychiater: E.Boere
Max Euwelaan 60 - 80
3062 MA Rotterdam
T 088 3573780
Antes
Polikliniek voor Bipolaire Stoornissen
Contactpersonen: Heleen van Gijssel en Yvonne Grinwis
h.gijssel@antesgroep.nl
Antes
Delta Zorgboulevard
Maasstadweg 96
3079 DZ Rotterdam
Tel. 088-2304000
Yulius
contactpersonen R.A.V. Smit, psychiater en G. Loos, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Touwbaan 1
4205 AB Gorinchem
088-4054850
Polikliniek Bipolaire Stoornissen
PsyQ Den Haag
Contactpersonen: Sanne Ooms, Thea van Troost
Lijnbaan 4
2512 VA Den Haag
T 088 3573051
Rivierduinen Leiden - Bipolaire Poli
Psychiatrisch verpleegkundige: Stefan Buijteweg s.buitenweg@rivierduinen.nl
Albinusdreef 7
2333 ZB LEIDEN
T 071 890 81 00
Rivierduinen Alphen a/d Rijn
Psychiatrisch Verpleegkundige: Ellen Meij- Geerlings e.meij@rivierduinen.nl
Psychiater: Elise Knoppert e.knoppert@rivierduinen.nl
Rivierduinen VoorhoutComponistenlaan 248
2215 ZG VOORHOUT
T 0252 24 34 00 / 0252 24 35 47
GGz-DelflandReinier de Graafweg 7A
2625 AD DELFT
T 015 260 87 76
GGz Midden HollandJ.P. Thijsselaan 45
2803 RT GOUDA
T 0182 56 37 00

Leiden

Lotgenotencafé

Het lotgenotencafé wordt gerund door ervaringsdeskundigen van Stichting Zon en GGz informatiepunt Holland Rijnland. Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 op de Hooigracht 12-14 Leiden. Voor iedereen die te maken heeft (gehad) met een psychische aandoening is hier van harte welkom om in een ongedwongen open sfeer ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Meer info: froukelamle@zonzh.nl of 06-81624676

Labyrint In Perspectief

Wij onderhouden wij nauwe banden met de stichting Labyrinth in Perspectief voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Inloophuis Psychiatrie

Wij hebben nauwe betrokkenheid met informatiepunt Holland Rijnland en hun inloophuis psychiatrie.
Iedere avond kunt u hier naar binnen lopen.

Cursussen

Den haag: Ervaringsdeskundigheid basiscursus

Als cliënt van Parnassia (dus ook Antes en PsyQ) kun je kosteloos een basiscursus aanvragen bij je psychiatrisch verpleegkundige.

Rotterdam-Rijnmond: cursus ‘werken met eigen ervaring’

Voor inwoners van Rotterdam Rijnmond is het mogelijk kosteloos deel te nemen aan de cursus ‘werken met eigen ervaring’ van Stichting Basisberaad. Voor meer info neem contact op met Ruud Aartse ruud.aarse@zorgbelang-zuidholland.nl of (010) 466 59 62.

Leiden: cursus ‘werken met eigen ervaring’

Om de cursus ‘werken met eigen ervaring’ in Leiden te starten kun je contact opnemen met Informatiepunt Holland Rijnland info@ggz-informatiepunt.nl of Hester Karssen 071-5147420.

Blog Deltamania

Psychiater Rocco Hoekstra van de Bipolaire Polikliniek van Delta-Antes bij het Maasstad Ziekenhuis houdt al jaren een Blog ‘Deltamania‘ bij met allerlei informatie omtrent nieuws en wetenswaardigheden rondom Bipolaire Stoornissen. Rocco Hoekstra is tevens een specialist op het gebied van Lithium en onderhoudt de website ‘Alles over Lithium‘. Rocco Hoekstra is ook regelmatig aanwezig op regiobijeenkomsten van de VMDB om leden te ondersteunen en informatie aan leden te verstrekken.

Overig

Top pagina