print deze pagina

Zuid-Holland

Actueel

Gezocht: versterking voor het regioteam Zuid-Holland

We kunnen iedereen gebruiken. Kun je af en toe eens helpen bij een regiodag? Wil je structureler aan de slag? Iedereen is nodig! Wij zoeken onder andere:

  • Mensen, die een huiskamergroep in Rotterdam wil oprichten (zie verder bij ‘Huiskamergroepen’;
  • Een ‘online’ begeleider voor de wandelgroepen, die dit via een WhatsApp wil begeleiden;
  • Patiënten en betrokkenen, die voorlichting en psycho-educatie willen geven aan diverse instanties zoals politie, familie, ggz opleiding enz.;
  • Patiënten en betrokkenen, die actief meedenken over allerlei manieren waarop zij invulling kunnen geven aan  een sterke actieve regio.

Iedereen kan helpen, ook van achter de computer vandaan.Misschien wil je juist niet de deur uit, maar wel actief worden. En we begrijpen heel goed dat het niet altijd lukt. Denk jij dat je best af en toe wat kunt doen in Zuid Holland en vind je het ook fijn om anderen te leren kennen? Bel of mail Deborah Theijn | regiocoördinator | 06-40180170 | debs.theijn@gmail.com

Regio-informatie

Regioteam
Huiskamergroepen
Psycho-educatiecursus

Regioteam

Deborah Theijn | regiocoördinator | 06-40180170 | debs.theijn@gmail.com
Rik Schonenberg | coördinator huiskamergroepen | rik.schonenberg@gmail.com

Huiskamergroepen

Oproep

In Rotterdam zijn wij op zoek naar iemand, die een huiskamergroep aan de Westzijde van de Maas wil oprichten. In Rotterdam aan de Noordzijde van de Maas zijn wij op zoek naar  mensen, die samen één of meerdere huiskamergroepen op willen zetten. Heb jij interesse om dit te doen of om hier aan mee te helpen? Neem dan contact op met Rik Schonenberg, coördinator huiskamergroepen: rik.schonenberg@gmail.com

Den Haag

Voor cliënten en betrokkenen.
Elke 3e maandag van de maand is er van 19.00 uur tot 21.00 uur een bijeenkomst in de vestiging van PSYQ Den Haag-Centrum, Lijnbaan 4, 2512 VA Den Haag. Toegang is gratis. NB: er is géén bijeenkomst op feestdagen. Voor verdere informatie en/of aanmelding kan je terecht bij Carla Haas: 070-3903935.

Dordrecht

Data:
17-07-2017
21-08-2017
18-09-2017
16-10-2017
20-11-2017
18-12-2017
Tijd: 19.30 – 21.30, zaal open vanaf 19.15 uur, bellen als de deur dicht is
Plaats: Brouwersdijk 2 – 3314 GR Dordrecht (gebouw Vivenz)
Bijdrage: Eur 2,00.
Informatie en aanmelden: elly.uijl@kpnmail.nl

Rotterdam Zuid

Iedere derde maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur is er een huiskamergroep in Rotterdam Zuid, Polikliniek Zorgboulevard, Maasstadweg 96, 3079 DZ Rotterdam. De eerste bijeenkomst is op 18 september 2017. Deze groep is zowel voor betrokkenen als mensen met een bipolaire stoornis bedoeld. De toegang is gratis. Graag wel even van te voren aanmelden: rotterdamzuid.huiskamer@gmail.com. Voor vragen kan er contact worden opgenomen met de regiocontactpersoon Deborah Theijn: debs.theijn@gmail.com.

Rotterdam- Noordzijde

Huiskamergroep voor betrokkenen. Deze groep is enkel toegankelijk voor familie en andere personen, die betrokken zijn in het leven van mensen met een Bipolaire Stoornis. De groep start in oktober 2017. Meer info over tijd en locatie volgt nog. De organisatie is in handen van Rik Schonenberg, e-mail: rotterdamnoord.huiskamer@gmail.nl

Psycho-educatiecursus

Deze cursus is bedoeld voor cliënten en hun betrokkenen en bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin elk facet van de bipolaire stoornis aan de orde komt. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen, die een psycho-educatiecursus hebben gevolgd, beter in balans kunnen blijven. De cursus wordt vergoed door de verzekeraar, waardoor er weinig tot geen kosten aan verbonden zijn.

Dit najaar starten er weer psycho-educatiecursussen in Rotterdam en Den Haag. In Rotterdam zal er een cursus starten op de polikliniek voor Bipolaire Stoornissen op de Zorgboulevard bij het Maasstad Ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u hiervoor contact opnemen met Heleen van Gijssel.

In Den Haag zal er dit najaar een cursus starten bij PsyQ op de Polikliniek voor Bipolaire Stoornissen. Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Verpleegkundig Specialist Simone Schade.

Instelling
Contactpersonen
Adres
Telefoonnummer(s)
Polikliniek Bipolaire Stoornissen.
PsyQ Rijnmond
Contactpersoon: Renate Nijboer
Psychiater: E.Boere
Max Euwelaan 60 - 80
3062 MA Rotterdam
T 088 3573780
Polikliniek voor Bipolaire Stoornissen
brenda.hubers@deltapsy.nl
heleen.van.gijssel@deltapsy.nl
R. Hoekstra, psychiater
Delta Zorgboulevard
Maasstadweg 96
3079 DZ Rotterdam
T 088 230 40 00
De Grote RivierenOverkampweg 115
3318 AR DORDRECHT
T 078 652 28 00
Robert Fleury StichtingVeursestraatweg 185
2264 EG LEIDSCHENDAM
T 070 444 13 01
Polikliniek Bipolaire Stoornissen
PsyQ Den Haag
Contactpersonen: Simone Schade, Thea van Troost
Lijnbaan 4
2512 VA Den Haag
T 088 3573051
Rijngeestgroep RivierduinenAlbinusdreef 7
2333 ZB LEIDEN
T 071 890 81 00
GGz Midden HollandJ.P. Thijsselaan 45
2803 RT GOUDA
T 0182 56 37 00
RivierduinenComponistenlaan 248
2215 ZG VOORHOUT
T 0252 24 34 00 / 0252 24 35 47
GGz-delflandReinier de Graafweg 7A
2625 AD DELFT
T 015 260 87 76

Blog Deltamania

Psychiater Rocco Hoekstra van de Bipolaire Polikliniek van Delta-Antes bij het Maasstad Ziekenhuis houdt al jaren een Blog ‘Deltamania‘ bij met allerlei informatie omtrent nieuws en wetenswaardigheden rondom Bipolaire Stoornissen. Rocco Hoekstra is tevens een specialist op het gebied van Lithium en onderhoudt de website ‘Alles over Lithium‘. Rocco Hoekstra is ook regelmatig aanwezig op regiobijeenkomsten van de VMDB om leden te ondersteunen en informatie aan leden te verstrekken.

Top pagina