print deze pagina

Utrecht

Regiocontactpersoon Utrecht
Huiskamergroepen
Psycho-educatie cursus

Regio Contact Persoon

Michiel van Beek | 06 24 64 91 21 | michielvanbeek1975@gmail.com

Uitnodiging De Kleine Dingen

22 oktober in de Kapel Zeist – 12 november in het WA huis van 15.30 – 16.45. Voor patiënten, naasten en medewerkers van Altrecht en belangstellenden. Meld je snel aan patientenraad@altrecht.nl (aantal plaatsen beperkt)

In wisselwerking, maatjesproject van Plusminus

Bekijk hier de oproep.

Huiskamergroepen

Een huiskamergroep is een groep mensen die bij iemand thuis praat over ervaringen met een bipolaire stoornis (BS). Tot nu toe hebben we uitsluitend groepen voor lotgenoten. Hieronder vindt u een overzicht van actieve groepen. Wilt u meer informatie, ook als u een groep wilt opzetten, neem dan contact op met Eline van der Werff: eline.werff@live.nl

Huiskamergroep Amersfoort
Er zijn momenteel twee groepen actief in Amersfoort. Deze twee groepen zitten helemaal vol. Er is een wachtlijst voor een derde groep. Z zodra er genoeg mensen op staan zal deze groep gaan starten. Ook voor de regio Utrecht is een wachtlijst voor een nieuwe groep. De groepen komen zo’n 1 keer per 5 à 6 weken bij elkaar. Data worden onderling afgestemd. De avonden starten om 19:00 uur en eindigen zo rond 21:30 uur. Opgeven kan bij Eline van der Werff: eline.werff@live.nl

Jongerengroep Regio Utrecht
Op dit moment is er geen actieve jongeren (18-35 jaar) groep in de regio Utrecht. Er is een wachtlijst voor de jongerengroep. Opgeven kan bij Eline van der Werff: eline.werff@live.nl

Betrokkenengroep
Op dit moment is er in de regio Utrecht geen betrokkenengroep. Er is wel een wachtlijst, zodra er genoeg mensen zijn zal de groep starten. Opgeven kan bijEline van der Werff: eline.werff@live.nl 

Psycho-educatiecursus

Deze cursus is bedoeld voor cliënten en hun betrokkenen en bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin elk facet van de bipolaire stoornis aan de orde komt. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen, die een psycho-educatiecursus hebben gevolgd, beter in balans kunnen blijven. De cursus wordt vergoed door de verzekeraar, waardoor er weinig tot geen kosten aan verbonden zijn.

Wilt u een cursus volgen, dan kan dat bij de volgende instellingen:
(Of neem contact op met de regio-contactpersoon)

Instelling Contactpersoon Meer informatie
GGZ Centraal Frank Daamen Behandellocatie Manisch Depressie GGZ Centraal
Altrecht Sandra Rijken Altrecht Psycho-educatie