print deze pagina

Noord Holland archief

6 mei 17 – Voorjaarsbijeenkomst regio NH

Thema: ‘In balans met Shiatsu’. Van deze bijeenkomst is een verslag, presentatie en scriptie beschikbaar.

5 nov 16 – Najaarsbijeenkomst regio NH

Thema: ‘De kracht van spiritualiteit’. Van deze bijeenkomst is een verslag beschikbaar.

23 apr 16 –  Voorjaarsbijeenkomst regio NH

Thema: ‘Bipolair en zwanger…een probleem?’ Van deze bijeenkomst is een verslag en een ervaringsverhaal beschikbaar.

07 nov  15 – Najaarsbijeenkomst regio NH

Thema Samen in gesprek blijven. Sander Overdevest, verpleegkundig specialist bij de academische werkplaats bipolaire stoornissen van GGZ inGeest, locatie Hoofddorp, leidde dit thema in (presentatie in pdf) en ging over deze vragen in gesprek met aanwezigen.

Verder een beknopt verslag van de bijeenkomst.  Flyer bevat programma van die dag.

28 mrt 15 – Voorjaarsbijeenkomst regio NH

‘Jij en je behandelaar’. De beschikbare tijd die de psychiater voor je heeft, is helaas vaak beperkt. Het is dus zaak om deze tijd zo optimaal mogelijk te benutten. Maar hoe doe je dat? Hoe bereid je jouw gesprek met de psychiater voor? Hoe zorg je ervoor dat je krijgt wat je nodig hebt? En wat zijn daarbij de (on)mogelijkheden van je behandelaar?

Dr. P. F. J. (Raphael) Schulte, psychiater bij Behandelcentrum voor bipolaire stoornissen en A-opleider GGZ Noord Holland Noord, leidde dit thema in en ging over deze vragen met aanwezigen in gesprek.

Verslag

15 nov 14 – Najaarsbijeenkomst regio NH – verslag

Thema: ‘Op weg naar (on)betaald werk’

Marion Ammeraal, stafmedewerker en ergotherapeut bij Actenz GGZinGeest, is met ons in gesprek gaan over draaglast en draagkracht met betrekking tot werk verkrijgen en werk behouden.

Hanneke de Klein, job coach en ergotherapeut bij Actenz GGZ inGeest, heeft vertelt meer over de training ‘Bipolair en Werk’. Hieronder een verslag met daarbij ook tips van deelnemers en handige websites.

Samenvatting inleidingen: Stressfactoren kunnen voor mensen met de bipolaire stoornis een aanleiding zijn om in een manische of een depressieve episode te raken. Echter, stress op zich is niet de oorzaak van een bipolaire stoornis, erfelijkheid is een veel grotere factor.

Veel mensen die een ernstige episode hebben doorgemaakt, zijn nadien bang voor een terugval. Vaak zullen ze vanuit die angst proberen om zoveel mogelijk stressfactoren uit de weg te gaan. Het spreekt vanzelf dat je episodes wilt voorkomen, maar het is daarvoor zeker niet nodig om alle mogelijke stressfactoren te vermijden. Het kan wel helpen om je eigen stressbronnen te leren kennen zodat je misschien kunt voorkomen dat verschillende stressfactoren zich tegelijk voordoen en zich opstapelen. De bedoeling is dat je rekening leert houden met de beperkingen die je aandoening met zich mee brengt en niet dat je ‘stressloos’ leeft. En dat je leert te onderscheiden wat voor jou gezonde en wat ongezonde stress is.

De training ‘Bipolair en Arbeid’ geeft meer zicht op ieders individuele stressbronnen in relatie tot werk en hoe er zoveel mogelijk kan worden voorkomen dat stress zich opstapelt. In de training wordt stilgestaan bij het belang van evenwicht tussen draaglast (stressbronnen) en draagkracht en krijgt men zicht op eigen signalen waaraan ongezonde stress herkend kan worden. Ook wordt ingegaan op het belang van het doen van ontspannende activiteiten zodat opgebouwde spanningen kunt verminderen.

Tijdens de training worden oorzaken van stress in- of door het werk besproken. Wat zijn kenmerken van je werk die werkstress kunnen vergroten? Deze kenmerken kunnen te maken hebben met de arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen. Welke aanpassingen op het werk kunnen dan zinvol en helpend zijn?

Ook is er aandacht voor de persoonlijke stijl van reageren in stresssituaties op het werk. Wanneer er een kenmerkende stijl van handelen is waarvan je zegt ‘zo doe ik dat nu altijd’ of ‘daar zit ik in vast, ik weet niet hoe het anders moet’, dan spreken we van een handelingspatroon. Sommige handelingspatronen leveren veel stress op.
Aan de hand van praktische opdrachten is er meer inzicht te verkrijgen in hoe je omgaat met moeilijke situaties op het werk, wat de gevolgen daarvan zijn en welke meer gezond makende alternatieven er ingezet kunnen worden.

Tot slot gaat het over werkhervatting: Wat vertel je wel/niet over je klachten? Hoe bereid je je voor op een WIA- keuring?
Er wordt ingegaan op het vasthouden van de geleerde vaardigheden in de toekomst. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan zowel het opstellen van een plan om gezond te blijven, als op het voorbereid zijn op een tijdelijke ‘terugval’.

Tips en opmerkingen deelnemers:

  • We zijn weliswaar kwetsbaar, maar hebben talenten waar werkgevers veel aan kunnen hebben!
  • Zoek een sociaal ingestelde werkgever, bijvoorbeeld op www.denormaalstezaak.nl
  • Kijk naar de ervaringen rondom bipolair en werk op www.ervaringrijk.nl
  • Mensen met de bipolaire stoornis zijn vaak perfectionisten. Leg de lat niet te hoog, je bent daarin zelf verantwoordelijk. Plan je dag niet te vol. Maak ruimte voor jezelf.
  • Bewust worden van stress werkt al stressverlagend.
  • Maak op je werk bespreekbaar dat je last van stress hebt en wat stressverhogend voor je is.
  • Wees je bewust van wat je wil en wees daarin ook duidelijk naar je werkgever.
  • Blijf hoop houden!
  • Deel ervaringen en vraag tips op het forum van de VMDB www.vmdb.nl

Handige websites: