print deze pagina

Regioteam Noord-Brabant
Actueel
Lotgenotencontact
Psycho-educatie

Regioteam Noord-Brabant


In de provincie Noord-Brabant zijn vrijwilligers actief om de leden in de provincie te ondersteunen. Hierbij kun je denken aan het geven van informatie over lotgenotencontact of Psycho-Educatie cursus. Daarnaast worden er regionale activiteiten georganiseerd. Als je lid bent van de VMDB krijg je vanzelf een uitnodiging voor deze bijeenkomsten.

Zou je iets willen organiseren, ook zonder direct een vast teamlid te worden, neem dan eens contact op met het kantoor van de VMDB.

De VMDB wordt in Noord-Brabant vertegenwoordigd door drie personen:

Actueel

Op deze plaats worden informatie en activiteiten speciaal voor de leden uit Noord-Brabant vermeld.

Op vrijdag 14 december in Tilburg de oratie van Hans Kroon die daar hoogleraar wordt
En daaraan voorafgaand een symposium
Psychiatrie en samenleving, zoeken naar verbinding

Gespreksgroep in Oss:

De gespreksgroepavonden van het seizoen 2017-2018 zijn bekend en vinden plaats in een nieuwe locatie: D’n Lemhof, Sterrebos 35, 5344 AN OSS, zaal 5 van 19:30 tot ongeveer 22:00 uur. Bijdrage voor koffie/thee is € 2,00 per persoon. Voor programma, aanmelding en meer info klik hier.

Lotgenotencontact

Mensen met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen komen bij elkaar om kennis, ervaring en steun uit te wisselen met de bedoeling meer vat te krijgen op de bipolaire stoornis. Dit noemen we Lotgenotencontact.

In een lotgenotengroep kun je dus van gedachten wisselen met mensen, die ook een bipolaire stoornis hebben of een dierbare hebben met een bipolaire stoornis. Je merkt dan dat je niet de enige bent met vaak moeilijk te begrijpen en uit te leggen problemen. Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn: omgaan met werk, partner en familie, kinderwens, geld en het weer opbouwen van sociale contacten. Ook het leren accepteren van het feit dat je een bipolaire stoornis hebt (of je partner/dierbare) is een belangrijk aspect dat steeds terugkomt.

In Noord-Brabant zijn ongeveer twintig gespreksgroepen actief. De meeste groepen zijn bestemd voor mensen met een bipolaire stoornis. Maar er zijn ook gemengde groepen waar mensen met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen samen aan deelnemen. In Eindhoven is er een groep voor alleen betrokkenen actief. Ook is er een groep die zich richt op de wat jongere mensen met een bipolaire stoornis; deze groep staat open voor mensen tot veertig jaar.

Hieronder staat een overzicht van alle groepen die in de provincie Noord-Brabant actief zijn of in oprichting zijn.

Vragen? Contacteer Jacqueline Rietveld: 06 – 48 78 17 16 | jaqueline.rietveld@gmail.com


PLAATS

GROEPEN CONTACTPERSOON CONTACT

Bergeijk

1 Lotgenotengroep

Marion Bloks

06 – 40 90 47 31

zelfhulpbergeijk@gmail.com

Breda

2 Besloten groepen Niet mogelijk

Breda

1 Groep in oprichting Marjo Pouls

088 – 016 54 00

m.pouls@ggzbreburg.nl

Eindhoven

7 Lotgenotengroepen

1 Gemengde Groep

1 Jongerengroep (leeftijd < 40 jaar)

Jacqueline Rietveld

06 – 48 78 17 16

jaqueline.rietveld@gmail.com

Eindhoven

1 Betrokkenengroep 

Rob van Kruijssen

 

06 – 18 55 75 33

robvankruijssen57@outlook.com

Etten Leur

1 Gemengde Groep Contact via e-mail lotgenotenvoorelkaar@gmail.com

Halsteren

1 Gemengde Groep Annie Akkermans

0164 – 28 91 00

info@ggzwnb.nl

Helmond

1 Lotgenotengroep Cécile van Noorden

06 – 11 40 21 43

mdzelfhulp@gmail.com

’s Hertogenbosch

2 Lotgenotengroepen Steunpunt Zelfhulp

073 – 62 37 263

info@zelfhulpdenbosch.nl

Oosterhout

1 Groep in oprichting

Marjo Pouls

088 – 016 54 00

m.pouls@ggzbreburg.nl

Oss

1 Gemengde groep

Winnie Hollebek

0412-483882

winnie.hollebek@outlook.com

Tilburg

1 Lotgenotengroep

José Smolders-Boon

yosay_7@hotmail.com

Psycho-educatie 

In Noord-Brabant wordt de cursus Psycho-Educatie verzorgd door acht instellingen van de GGZ en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De cursussen worden gegeven in de volgende plaatsen: Boxmeer, Breda, Eindhoven, Halsteren, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en Oss.

Bijna alle instellingen geven de cursus in groepsverband. In Breda en Tilburg doet men dat heel uitgebreid met twaalf bijeenkomsten van 1,5 uur. In Eindhoven is gekozen voor blended care; een mix van zes E-health modules en zes groepsbijeenkomsten van twee uur. De cursisten nemen eerst thuis in hun eigen tempo op de computer de theorie door en vervolgens wordt deze besproken in een groepsbijeenkomst. De GGz Oost Brabant, Land van Cuijk en Noord-Limburg, biedt patiënten en hun betrokkene(n) de cursus individueel aan via dezelfde E-health modules. Mensen vinden het prettig om in eigen tempo de informatie te verwerken, maar missen wel contact met lotgenoten. Daarom zijn er plannen om (in 2017) ook te starten met een blended care versie van PE (dus eerst individueel theorie thuis via minddistrict lezen en daarna samen met anderen bespreken).

Het aantal keer dat de cursus jaarlijks wordt aangeboden, verschilt per aanbieder. In Eindhoven wordt de cursus het vaakst gegeven, zo’n acht keer per jaar. GGz Breburg in Breda heeft de cursus vier tot zes keer per jaar op de agenda staan. Alle andere aanbieders geven de cursus één of twee keer per jaar.

De VMDB vindt het belangrijk dat bij elke cursus een ervaringsdeskundige van de VMDB en/of lotgenotencontact aanwezig is. Dit geldt met name voor de bijeenkomst waarin de rol van lotgenotencontact wordt besproken. De voorkeur gaat hierbij uit naar iemand uit de eigen omgeving, zodat de deelnemers van de ervaringsdeskundige kunnen horen hoe het lotgenotencontact in hun eigen omgeving is georganiseerd. Deelnemers kunnen zich na afloop van de psycho-educatie cursus aansluiten bij een lotgenotengroep of zelf een nieuwe lotgenotengroep starten.

Klik hier voor een algemene toelichting op de inhoud van de cursus Psycho-Educatie.

In onderstaande lijst staan de aanbieders van Psycho-Educatie in Noord-Brabant vermeld.

PLAATS AANBIEDER CONTACTPERSOON CONTACT
Boxmeer GGz Oost Brabant, Land van Cuijk en Noord-Limburg Peter Gijsen,

verpleegkundig specialist

0485 – 84 72 50

PLM.Gijsen@ggzoostbrabant.nl

Breda GGz Breburg

Team bipolaire stoornissen West

Marjo Pouls,

Verpleegkundig Specialist GGz/SPV

088 – 016 54 00

m.pouls@ggzbreburg.nl

Eindhoven GGz Eindhoven Centrum Bipolair 040 – 297 33 00

centrumbipolair@ggze.nl

Eindhoven Catharina Ziekenhuis Secretariaat psychiatrie 040 – 239 90 00

INFOPSY@catharinaziekenhuis.nl

Halsteren GGz Westelijk Noord Brabant Annie Akkermans, SPV 0164 – 28 91 00

info@ggzwnb.nl

Helmond GGz Oost Brabant

Zorgprogramma Angst & Stemming

Toon Duis, SPV

Walter van Bree, psychiater

0492 – 84 60 00

ajm.duis@ggzoostbrabant.nl

we.bree.van@ggzoostbrabant.nl

‘s-Hertogenbosch Reinier van Arkel Ronald Vonk,

psychiater

073 – 553 88 44 r.vonk@reiniervanarkel.nl
Tilburg GGz Breburggroep Team bipolaire stoornissen Oost Rick Dooremalen

Femke Kolen

(Verpleegkundig specialisten)

088 – 016 16 00

r.dooremalen@ggzbreburg.nl f.kolen@ggzbreburg.nl

Oss GGz Oost Brabant

Regio Oss/Uden/Veghel

Mevrouw T. Schmitz

verpleegkundig specialist

0412 – 84 70 02

SecretariaatOss-AngstenStemming@ggzoostbrabant.nl

Nieuws

Nieuwe naam VMDB

In een extra Ledenraad is besloten de naam van VMDB (Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen) te wijzigen in ‘Plusminus – leven met bipolariteit’. Er is een werkgroep aan de slag om deze naamswijziging soepel in te voeren binnen de eigen vereniging en de relevante externe partijen, denk aan wijziging statuten, verandering huisstijl, etcetera. Het nieuwe logo zal gepresenteerd worden op onze Landelijke Dag op 15 december in Amersfoort. De naamswijziging gaat in op 1 januari 2019.

In het kader van Samen Beslissen is de Toolkit Bipolaire Stoornis uitgebracht

Samen Beslissen: De best passende zorg en ondersteuning bepaal je samen
Samen beslissen betekent dat jij samen met de zorgverlener en eventueel je naaste (partner of familielid) bekijkt welke behandeling en ondersteuning het best past in jouw situatie. De inbreng van jou als patiënt, je naaste en zorgverlener(s) is gelijkwaardig hierin, omdat jullie allemaal expert zijn op je eigen terrein.
Jij bent als patiënt expert over je eigen beleving, wensen en voorkeuren. Naasten kennen jou doorgaans goed in zowel goede als mindere tijden, zij zijn expert op het gebied van hun eigen draagkracht en behoefte aan ondersteuning door de zorgverleners. Zorgprofessionals zijn expert op het gebied van psychische aandoeningen en de mogelijkheden van behandeling en begeleiding die daarbij horen.

Toolkit Bipolaire stoornis: informatie over de bipolaire stoornis, zorg en ondersteuning
Om samen te kunnen beslissen is het belangrijk dat iedere patiënt, naaste en zorgverlener over dezelfde basiskennis beschikt. In deze Toolkit Bipolaire Stoornis zijn een aantal instrumenten opgenomen die daarbij helpen. Deze bevatten de meest recente inzichten uit de wetenschap, professionele praktijk en de ervaringskennis van patiënten en naasten.

Moederskind – De lange schaduw van een ongeborgen jeugd

Een 17-jarige is geslaagd voor haar eindexamen.
Ze staat op het punt zich los te maken van haar moeder die kampt met psychische problemen.
Terwijl ze nog zo met haar verweven is, groeit de noodzaak haar eigen pad te gaan.
Maar wie is zij zonder de zorg voor haar moeder?
Zal zij erin slagen deze verantwoordelijkheid achter zich te laten of moet ze blijven om haar moeder te redden?
Een voorstelling over de complexe relatie tussen een kind en een ouder met psychische problemen.
Na afloop zullen in een nagesprek met het publiek de makers praten over eigen ervaringen rondom het thema KOPP-kinderen.

9 november:
Het Huis Utrecht
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht
Kaarten op Eventbrite
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-moederskind-46278871350?aff=ebdshpsearchautocomplete

12 november:
Theater De Lievekamp?Raadhuislaan 14?5341 GM Oss
Kaarten op https://www.lievekamp.nl/voorstelling/moederskind/

Met: Petri Bontje, Nina van Tongeren, Nikki Ekas en Tule Voshol

Tekst: Nina van Tongeren
(monoloog moeder; Petri Bontje)

Regie: Ellen Honings

www.facebook.com/Honingvos

Achtergrondinfo
– https://www.voordekunst.nl/projecten/6203-moederskind#Het%20verhaal
  incl. promofilmpje
– https://www.facebook.com/Honingvos/
  o.a. tv interview en impressie-filmpje 

Recentie
http://www.koppcoaching.nl/kopp-blog-helend-theater/

Deelnemers gezocht voor Mario onderzoek naar erfelijkheid

We weten dat kinderen die één of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben, een verhoogd risico hebben om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen, maar we weten ook dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen een stemmingsstoornis. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO studie over stemming en veerkracht. Bij deze voorbereiding willen we graag families betrekken. Hiervoor zijn we zowel op zoek naar ouders met een stemmingsstoornis (depressie of bipolaire stoornis) en kinderen van ouders met een stemmingsstoornis tussen de 10 en 25 jaar.

Voor onze studie hebben we een aantal vragenlijsten gekozen die naar risico en beschermende factoren in kinderen van ouders met een stemmingsstoornis kijken. Echter willen we graag weten of we alle belangrijke onderwerpen hebben meegenomen of dat we nog belangrijke dingen missen. We willen ook graag weten wat ouders en kinderen in het algemeen van de vragen vinden.

Het overleg vindt eind juli/begin augustus (exact datum volgt) plaats op de Oldenaller 1 in Amsterdam. Voor het advies krijgen vrijwilligers een VVV-bon van 75€.

Mocht u/jij mee willen doen of hebt u/heb jij vragen, dan kunt u/kun jij contact opnemen met de onderzoeker van het project, Dominique Maciejewski via mario@ggzingeest.nl.