print deze pagina

Zuid-Limburg

Regio-informatie

Regiodag
Psycho-educatie

Regiodag
Eenmaal per jaar wordt er in de provincie Limburg, voor de hele provincie, een regionale dag georganiseerd. Deze worden zeer gewaardeerd en bieden elke jaar weer een gevarieerd programma. Hierbij een verslag van een eerdere bijeenkomst: Regio dag Limburg ……wat een dag!

Psycho-educatie
Deze cursus is bedoeld voor cliënten en hun betrokkenen en bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin elk facet van de bipolaire stoornis aan de orde komt. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen, die een psycho-educatiecursus hebben gevolgd, beter in balans kunnen blijven. De cursus wordt vergoed door de verzekeraar, waardoor er weinig tot geen kosten aan verbonden zijn. Wil je een cursus volgen dan kan dat bij de volgende instellingen:

Academisch Ziekenhuis Maastricht
P. Debeylaan 25
6229 HX MAASTRICHT
Contactpersoon: Mw. I. Thomissen
T 043 387 6543

RIAGG Maastricht
Parallelweg 45
6221 BD MAASTRICHT
Contactpersoon: Mw. Van Tongelen, SPV
T 043 043 329 9699

PsyQ locatie Maastricht en Heerlen
Oranjeplein 10
6224 KD Maastricht
Contactpersoon: Anita Kromeich
T 043 3685260

Zuyderland GGz
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG SITTARD
Contactpersoon:
T
www.zuyderland.nl