print deze pagina

Midden- en Noord-Limburg

Regio-informatie

Regiocontactpersoon
Vacatures
Regiodag
Psycho-educatie
Huiskamergroepen
Nieuwe Initiatieven

Regio-contactpersoon

Theo van Dael
Tel.: 0475 502103
Mob.: 06-53423485
E-mail: theovd@ziggo.nl

Vacatures
Per regio is er een regionaal contactpersoon werkzaam, die bij voorkeur een team leidt. Dit team kan bestaan uit bijvoorbeeld gespreksleiders, voorlichters, een coördinator regiobijeenkomsten en een huisbezoeker. In de Regio Midden-en Noord Limburg kan er op dit moment helaas geen team worden gevormd. Het zou erg fijn zijn als er mensen zich aanmelden zodat er een daadwerkelijk team zou kunnen worden samengesteld. Hiervoor zijn minstens nog twee vrijwilligers nodig. In overleg met de RCP kun je bespreken wat je zou kunnen en willen doen.

Onderstaand vind je een taakomschrijving van de RCP en de teamleden:
• Opzetten en /of coördineren van lotgenotengroepen/huiskamergroepen;
• Andere activiteiten opzetten waarbij lotgenoten elkaar kunnen treffen;
• Geven van voorlichting;
• Organiseren regiobijeenkomsten;
• Huisbezoeken afleggen;
• Contacten leggen en onderhouden met zorginstellingen.

Waarom is het leuk om als vrijwilliger voor de VMDB te werken? Je werkt met anderen samen aan een vereniging waarbij je je betrokken voelt. Uit ervaring weet je hoe belangrijk de vereniging kan zijn en wilt graag zorgen dat ook anderen kunnen profiteren van de opgebouwde kennis van de VMDB. Natuurlijk worden de kosten die je maakt om je werk te kunnen doen vergoed. Ook ben je verzekerd (WA en ongevallen) op het moment dat je werk voor de VMDB verricht. Heb je interesse en wil je meer informatie, neem dan contact op met de Regiocontactpersoon.

Regiodag
Eenmaal per jaar wordt er in de provincie Limburg, voor de hele provincie, een regionale dag georganiseerd. Deze worden zeer gewaardeerd en bieden elke jaar weer een gevarieerd programma. Hierbij een verslag van een eerdere bijeenkomst: Regio dag Limburg ……wat een dag!

Psycho-educatie
Deze cursus is bedoeld voor cliënten en hun betrokkenen en bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin elk facet van de bipolaire stoornis aan de orde komt. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen, die een psycho-educatiecursus hebben gevolgd, beter in balans kunnen blijven. De cursus wordt vergoed door de verzekeraar, waardoor er weinig tot geen kosten aan verbonden zijn. Wil je een cursus volgen dan kan dat bij de volgende instellingen:

PAAZ Roermond (Laurentiusziekenhuis)
Mgr. Driessensstraat 6
6043 CV ROERMOND
Contactpersoon: Mevr. K.Hohmann, psychiater
Tel.: 0475 382 108

MET ggz (cursus Psychische problemen in de familie)
Minister Beversstraat 3
6042 BL ROERMOND
Contactpersoon: preventiewerker
Tel.: 0475 387 474

Huiskamergroepen

Dit is een groep mensen die in huiselijke kring praat over ervaringen met de bipolaire stoornis. In Midden-Limburg functioneren op dit moment twee lotgenoten- en betrokkenengroepen. Een in Weert en een in Roermond. In Weert bestaat de groep al 7 en in Roermond zelfs 12 jaar. De groep in Roermond is een grote groep maar beiden groepen staan open voor nieuwe deelnemers. Wil je meer informatie, ook als je een groep wilt opzetten, neem dan contact op met de Regio-contactpersoon.

Nieuwe intiatieven
Theo van Dael, de RCP, heeft de wens om een inloopcafé op te richten en liefst ook nog een wandelgroep. Hij doet zijn best dit van de grond te krijgen. Vind je het leuk om hem hiermee te helpen; schroom dan niet contact op te nemen met de regiocontactpersoon. Dit geldt natuurlijk ook als je een ander initiatief wilt nemen.

Top pagina