print deze pagina

Groningen

OPEN LEZING

Welke problemen ervaren mensen met bipolaire stoornissen en mensen met psychotische stoornissen?
Overeenkomsten en verschillen en wat het betekent voor de behandeling
woensdag 17 oktober 2018, 13.30-16.00 uur, Ronde zaal, nieuwbouw UMC Groningen
Poster Open lezing Anoiksis-VMDB Groningen 2018

Regionaal contact persoon

Muriël Hoen | 06 29267141 | murielhoen@outlook.com

Huiskamergroep

Dit is een groep mensen die bij iemand thuis praat over ervaringen met de bipolaire stoornis. Ook in de provincie Groningen is er een huiskamergroep.

Lotgenotencontact

Betrokkenen die behoefte hebben aan lotgenotencontact kunnen terecht bij: Labyrint-In Perspectief. Dit is een organisatie voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Hulplijn: 0900 2546674 Internet: www.labyrint-in-perspectief.nl

Psycho-educatiecursus

Deze cursus is bedoeld voor cliënten en hun betrokkenen en bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin elk facet van de bipolaire stoornis aan de orde komt. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen, die een psycho-educatiecursus hebben gevolgd, beter in balans kunnen blijven. De cursus wordt vergoed door de verzekeraar, waardoor er weinig tot geen kosten aan verbonden zijn.
Wil je een cursus volgen dan kan dat bij de volgende instellingen:

organisatie en adrestelefoonnummer
Academisch Ziekenhuis Groningen
Hanzeplein 1, Groningen
050 3619154
Lentis GGz
Corpus den Hoorn, 102-2, Groningen
050 5223291 of 050 5223355
Lentis GGz
Jachtlaan 52, Delfzijl
0596 649191
Lentis GGz
Mr. D. Stikkerlaan 1, Winschoten
088 114 3000
Lentis GGz
Semmelweislaan 1, Stadskanaal
0599 692269