print deze pagina

Regionale activiteiten

In de regio’s zijn vrijwilligers actief om naast de landelijke activiteiten ook regionale activiteiten te organiseren. Als je lid bent van de VMDB krijg je vanzelf een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. Je kunt ook kijken bij je eigen regio wat er zoal georganiseerd wordt.

Helaas zijn er niet in alle regio’s (voldoende) vrijwilligers actief. Zou je iets willen organiseren, ook zonder direct een vast teamlid te worden, neem dan eens contact op met de betreffende regio-contactpersoon (RCP) of neem contact op met het kantoor van de VMDB: bureau@vmdb.nl of 033 303 2350.

Klik op de kaart of in de linkerkolom voor meer informatie over de activiteiten in jouw regio.

Psycho-educatie

Overal in het land worden cursussen gegeven over de bipolaire stoornis. De VMDB was betrokken bij het ontwikkelen van deze psycho-educatiecursussen. Het zijn cursussen van zes bijeenkomsten, waaraan patiënten en liefst één of meer van hun betrokkenen deelnemen.

Het voornaamste doel van de psycho-educatiecursus is de patiënt en betrokkene inzicht te geven in het ziektebeeld, zodat acceptatie makkelijker wordt. Daarnaast bevordert de cursus ook de zelfredzaamheid en de therapietrouw, waardoor het risico voor terugval vermindert.

Huiskamergroepen

In een huiskamergroep kun je van gedachten wisselen met mensen, die ook een bipolaire stoornis hebben of een dierbare hebben met een bipolaire stoornis. Je merkt dan dat je niet de enige bent met vaak moeilijk te begrijpen en uit te leggen problemen. Ook blijken er voor heel veel schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden al oplossingen bedacht te zijn.

Voorbeelden zijn: omgaan met werk, partner en familie, geld, vriendschap en het weer opbouwen van sociale contacten.

Ook het leren accepteren van het feit dat je bipolaire stoornis hebt (of je partner/dierbare) is een belangrijk aspect dat steeds terugkomt.

Positieve aspecten van de huiskamergroep die door deelnemers zijn genoemd:

 • leren accepteren van ziekte
 • opener worden/kunnen relativeren
 • kleine groepsgrootte bevordert nodige veiligheid
 • soort familie
 • preventieve werking
 • niet bij de pakken neerzitten, maar aanpakken, ondanks je beperkingen
 • niet langer denken dat je gek bent
 • ontdekking niet de enige te zijn met deze ziekte
 • zonder groep eenzaam gebleven
 • veel steun van medepatiënten
 • tips over uitkeringen en subsidies

Wil je weten of er een huiskamergroep bij jou in de buurt is, kijk dan meteen even bij jouw eigen regio. Je kunt ook contact opnemen met het kantoor van de VMDB: bureau@vmdb.nl of 033 303 2350.

Regionaal contactpersoon (RCP) en regioteam

In elke regio (provincie met Limburg verdeeld in Midden/Noord en Zuid) is er een RCP werkzaam. Bij voorkeur is er ook een plv. RCP. Deze/zij leidt/leiden bij voorkeur een team van vrijwilligers.  Dit team kan bestaan uit bijvoorbeeld gespreksleiders, voorlichters, een coördinator regiobijeenkomsten en een huisbezoeker.

Een lotgenoot kan de RCP functie vervullen. Het is belangrijk voldoende inzicht te hebben in de problematiek rondom BS maar vooral gedurende langere tijd stabiel te zijn. Ook betrokkenen zijn van harte welkom om deze functie om zich te nemen.

Indien er in een regio alleen een RCP werkzaam is, dan zullen de activiteiten minder uitgebreid zijn, afhankelijk van het draagvermogen van de RCP. Onderstaand vind je een taakomschrijving van de RCP en de teamleden:

 • Aanspreekpunt zijn in eigen regio voor leden en niet-leden;
 • Contactpersoon zijn tussen bestuur/secretariaat en regiomedewerkers;
 • Coördineren van het regioteam (indien aanwezig);
 • Opzetten en /of coördineren van lotgenotengroepen/huiskamergroepen;
 • Geven van voorlichting;
 • Organiseren regiobijeenkomsten;
 • Huisbezoeken afleggen;
 • Contacten leggen en onderhouden met zorginstellingen.

VMDB vrijwilliger

Waarom is het leuk om als vrijwilliger voor de VMDB te werken?
Je werkt met anderen samen aan een vereniging waarbij je je betrokken voelt. Je hebt zelf een bipolaire stoornis en je hebt veel gehad aan de VMDB. Je vader, buurvrouw, kind of partner heeft een bipolaire stoornis en dankzij de VMDB begrijp je er een beetje van en heb je geleerd om om te gaan met de manische of depressieve episodes. Kortom:
je weet hoe belangrijk de vereniging kan zijn en wilt graag zorgen dat ook anderen kunnen profiteren van de opgebouwde kennis van de VMDB.
Natuurlijk worden de kosten die je maakt om je werk te kunnen doen vergoed. Ook ben je verzekerd (WA en ongevallen) op het moment dat je werk voor de VMDB verricht.
Heb je interesse en wil je meer informatie, neem dan contact op met het kantoor van de VMDB: bureau@vmdb.nl of 033 303 2350.