print deze pagina

Optie 1 Middagprogramma Landelijke Dag 18 maart 2017

De zorgstandaard bipolaire stoornissen

Sprekers: Dr. Ralph Kupka en Marieke van Eijkelen

In de Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen wordt beschreven wat goede zorg is aan bipolaire cliƫnten en hoe deze eruit zien. Recent is deze zorgstandaard herschreven. Hier zijn ook mensen namens de VMDB bij betrokken geweest.

Marieke van Eijkelen, die namens de VMDB in de werkgroep zorgstandaard actief is geweest, zal vanuit haar perspectief een toelichting geven op de standaard. Ralph Kupka, voorzitter van de werkgroep en werkzaam als psychiater en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zal ook een toelichting geven op de standaard.