print deze pagina

Onderzoek ervaringen met crisiszorg tijdens crisis(opname)

Wanneer u of iemand in uw directe omgeving te maken heeft gehad met een crisis of een crisisopname, dan is dit een ingrijpende gebeurtenis. In zo’n situatie wilt u de best mogelijke zorg. Wij willen graag weten wat uw ervaringen in het afgelopen jaar zijn: Wordt er tijdig hulp geboden ingeval van een crisissituatie? In hoeverre worden familieleden of andere naasten betrokken? Waar heeft u goede ervaringen en waar kan het beter?

Met uw antwoorden kunnen we duidelijke signalen geven aan de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg in crisissituaties. Zo kan het Landelijk Platform GGz samen met u de vinger aan de pols houden. Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 15 minuten. 

De enquête loopt tot 15 juni.

  • In de provincies Noord Brabant en Utrecht zijn we ook nog op zoek naar cliënten en familieleden die bereid zijn om  een interview te geven over hun ervaringen met de crisiszorg. mensen die willen meedoen kunnen zich melden op meldjezorg@platformggz.nl.

VMDB LPGGz logo