U ontvangt deze email omdat het emailadres [email] aangemeld was bij onze mailinglijst. Als u problemen heeft met het bekijken van deze email? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB

Nieuwsbrief: Oktober, 2008

Nieuws van de VMDB

4e conferentie Dwang & Drang

Op zaterdag 29 november 2008 organiseert de werkgroep ‘Dwang & Drang’ van het LPGGz voor de vierde achtereenvolgende keer een najaarsconferentie over het terugdringen van dwang en drang in ggz-instellingen. Recente ontwikkelingen, maatregelen en ervaringen inzake terugdringing van dwang en drang worden bekeken en bediscussieerd. Lees verder: voicenederland.nl (pdf)

Wandeling regio Zuid-Holland

Op zondag 16 november 2008 organiseert de regionale afdeling van de VMDB (Zuid-Holland) een wandeling van 5 km in Meijendel (Wassenaar). Verzamelen vanaf 13.30 uur bij pannenkoekenboerderij Meijendel, waar één van ons bij de parkeerplaats met een herkenningsbord klaar staat. Na afloop is er nog gelegenheid om wat te eten en/of te drinken. Wil je mee? Bel dan even met Joke Verkerk: 010-4676587.

Ggz-instellingen moeten alle klachten gaan melden

Voortaan zullen ggz-instellingen alle klachten van patiënten moeten doorgeven aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Minister Klink wil ggz-instellingen verplichten om alle bij pvp’en ingediende klachten te bespreken in de directie. Op deze manier zou de samenwerking tussen de zorgaanbieders, patiëntenvertrouwenspersonen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunnen verbeteren. Lees verder: psy.nl

Zorgaanbieders moeten zorgplan met cliënt bespreken

Aanbieders van langdurige zorg moeten in de toekomst verplicht met elke nieuwe cliënt de doelen van de zorgverlening bespreken. In dit gesprek moet aan de orde komen hoe die doelen bereikt kunnen worden. Zo’n gesprek maakt voor de cliënt duidelijk welke zorg en ondersteuning hij gaat krijgen van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder legt de uitkomst van de bespreking vast in het zorgplan. Lees verder: zzpweb.com

Taboe rond zelfdoding doorbroken met interviews

De auteurs van het boek Een tweede leven willen het taboe rond suïcidaliteit doorbreken. Ze vragen aandacht voor de achtergronden van de veelal ‘benevelde doodswens’ van degenen die tot een poging tot zelfdoding komen, en voor de omstandigheden waaronder zo'n poging tot stand komt. Omdat de doden hierover niet meer kunnen vertellen, besloten zij overlevenden van een poging tot zelfdoding te interviewen. Lees verder: eentweedeleven.nu

Extra steun kabinet koopkracht chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Het kabinet trekt extra geld uit voor de koopkracht van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. In 2009 wordt de huidige fiscale aftrekregeling voor buitengewone uitgaven vervangen door een compensatieregeling die beter toegesneden is op de positie van chronisch zieken en gehandicapten. Lees verder: minvws.nl

Artsen moeten bijwerking medicijnen meer melden

Sinds de invoering van de Geneesmiddelenwet vorig jaar moeten artsen en apothekers patiënten zeggen of medicijnen ernstige bijwerkingen hebben. De wet moet het aantal meldingen doen toenemen, maar de stijging blijft uit, heeft Lareb vastgesteld. Daarom begint Lareb in november een campagne 'Melden moet'. Lees verder: artsennet.nl

VMDB ook op Hyves

Sinds kort is het mogelijk om contact te zoeken met lotgenoten via Hyves. Hyves is voor alle VMDB-leden als (nog) niet leden. Dus ben je manisch depressief of ben je betrokkene: partner van, familie van, vrienden van etc. dan ben je hier op het juiste adres! Op deze hyves kun je gedachten uitwisselen over de MDS en de gevolgen ervan. Maar ook kun je afspraken maken voor bijvoorbeeld lotgenotencontact of andere bijeenkomsten die georganiseerd worden door de VMDB. Lees verder: http://www.devmdb.hyves.nl/

Magnetische therapie helpt bij depressie

Magnetische therapie is effectief bij een kwart van de depressieve patiënten die niet geholpen kunnen worden door antidepressiva. Deze therapie maakt gebruik van een hersenstimulator die magnetische pulsen door de schedel naar de hersenen stuurt. Uit onderzoek bij 164 patiënten bleek dat 24 procent na 6 weken duidelijk minder depressief was. Lees verder: ggznieuws.nl

Patiënt krijgt bij depressie te veel pillen

Ruim 100 duizend Nederlanders met een depressie slikken een te hoge dosis antidepressiva. De pillen helpen niet en geven meer bijwerkingen. Psychiaters hebben de gewoonte bij depressie na zes weken de standaarddosis van ssri’s te verdubbelen als de behandeling niet aanslaat. Zo wordt 26 miljoen euro per jaar aan overbodige medicatie uitgegeven. Lees verder: volkskrant.nl