U ontvangt deze email omdat het emailadres [email] aangemeld was bij onze mailinglijst. Als u problemen heeft met het bekijken van deze email? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB

Nieuwsbrief: Mei, 2008

Nieuws van de VMDB

Nieuwe compensatieregeling in 2009

Voor chronisch zieken en gehandicapten komt er vanaf 2009 een nieuwe compensatieregeling. Het kabinet stelt hiervoor 1,7 miljard euro beschikbaar. Bron: minvws.nl

Nieuw kookboek

Er is een nieuw boek uitgekomen: ‘Iedere gek kan koken.’ Psychiater Marcel van Kooten schreef het kookboek en hoopt zo de patiënt uit zijn saaie routine te halen zodat hij kan leren weer te genieten van het leven. Bron: psy.nl

Noodplan voor de bipolaire patiënt

Een nood- of signaleringsplan is voor de bipolaire patiënt een probaat hulpmiddel om terugval te voorkomen. Het herkennen van een episode stelt hen in staat om tijdig actie te ondernemen. Bron: psy.nl

Onderzoek betere behandeling depressie

Depressie kan effectiever behandeld worden. Het Erasmus Medisch Centrum en het Trimbos-instituut deden onderzoek naar verschillende benaderingen. Bron: zorgkrant.nl

Nieuwe website over bijwerkingen geneesmiddelen

Voor alle beschikbare kennis over bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland is op de vernieuwde website van Lareb alles te vinden. Binnen enkele seconden is duidelijk welke bijwerkingen zijn gemeld. Bron: lareb.nl

Elektronisch Patiënten Dossier

Het ministerie van VWS wil het EPD introduceren voor iedere inwoner van Nederland. Het Elektronisch Patiënten Dossier maakt het uitwisselen van medische gegevens mogelijk. Alle informatie en discussie over patiëntentoegang tot het EPD kunt u lezen op: patientenepd.nl

Uitzendbureau voor mensen met een beperking

Humanitas DMH – Dienstverlening aan Mensen met een Handicap – werkt al 25 jaar op een individuele manier aan de gelijkwaardige positie van mensen met een beperking in de samenleving. Met het opzetten van een servicebureau biedt Humanitas DMH zorg en ondersteuning aan de wensen en behoeften van de individuele cliënt. . Bron: meeregiotilburg.nl

Meer bijwerkingen lithium bij grotere depressie

Er zijn meer bijwerkingen naarmate de patient zwaarder depressief is. In een proefschrift laat Ingeborg Wilting zien welke patiënten een verhoogde kans hebben op overdosering of bijwerking. Bron: artsennet.nl