U ontvangt deze email omdat het emailadres [email] aangemeld was bij onze mailinglijst. Als u problemen heeft met het bekijken van deze email? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB

Nieuwsbrief: Juli, 2008

Nieuws van de VMDB

Radarreizen, voor mensen met een GGZ-achtergrond

Radar Reizen organiseert voor mensen met een GGZ-achtergrond gespecialiseerde reizen. De begeleiding tijdens de reis bestaat uit één psychiatrisch verpleegkundige reisbegeleider aangevuld met een ervaren een enthousiaste vrijwilliger. Lees verder: radar-reizen.nl

Autonomiegerichte therapie, fundament voor een gezondere psyche

Patiënten moeten niet alleen voor hun psychiatrische stoornis geholpen worden. Inzicht en vorm geven aan hun leven is iets wat in de autonomiegerichte therapie geleerd wordt. Deze therapie legt een steviger fundament voor een gezondere psyche. Lees verder: psy.nl

Kabinet pakt chronische ziekten aan

Het kabinet wil de toename van chronische ziekten afremmen. Een nieuwe aanpak stelt de patiënt centraal en voorziet in een zoveel mogelijk sluitende keten van vroegtijdige onderkenning, preventie, zelfmanagement en goede zorg. De uitwerking zal gebeuren in preventieve interventies als ‘stoppen met roken’ en de ‘beweegkuur’. Lees verder: regering.nl

De helende kracht van het aanraken

Haptotherapie laat je bewust worden van je gevoel. In een maatschappij waar alleen effectiviteit en ratio telt, komen we steeds verder van ons gevoel af te staan. Door aanrakingen probeert de haptotherapeut mensen weer bewust te maken van hun gevoel. Lees verder: psy.nl

Kritiek op ’propagandist’ van antidepressiva

René Kahn, hoogleraar psychiatrie in Utrecht, beticht de Nederlandse journalistiek van opruiing en sensatieberichtgeving over een wetenschappelijke studie. Hierin wordt aangetoond dat antidepressiva eigenlijk nauwelijks beter helpen dan neppillen. Dit kan mogelijk leiden tot het voortijdig staken van het gebruik van antidepressiva bij mensen met ernstige depressies. Lees verder: farmactueel.nl

GGZ Dichter, een poëtische reflectie op de GGZ

Er speelt veel in de GGZ. Vernieuwingen die kansen bieden. Ontwikkelingen die zorgen baren. Ervaringen die blij maken, ervaringen die pijn doen. De GGZ-dichter zet dit alles om in poëzie. Doelen van de GGZ-dichter zijn: poëtische reflectie op de ontwikkelingen in de GGZ, prikkelen en inspireren, verbinden van mensen die betrokken zijn bij de GGZ. Lees verder: ggzplaza.nl

Herziening van de Wet bopz

Per 1 januari 2011 komt er een nieuwe wet die de Wet bopz gaat vervangen. In de nieuwe Wet forensische zorg zal de justitiële dwangbehandeling geregeld worden. Voor beide nieuwe wetten geldt dat de patiënt centraal staat. Respectvolle bejegening van de patiënt moet altijd het uitgangspunt zijn. Lees verder: psy.nl

Kenniscentrum Bipolaire stoornissen

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling. Lees meer over het kenniscentrum bipolaire stoornissen

Te Gek om Jong te zijn

In het seizoen 2008/2009 zal M Power op tournee gaan langs de theaters met de besloten voorstelling ‘Te Gek om Jong te zijn!’ voor middelbare scholen. Wie denkt dat dit een treurig naargeestig verhaal wordt heeft het mis want met dit project wil De Hoofdzaak laten zien dat er ook met een psychiatrische aandoening heel goed en leuk te leven valt. Lees verder: rcodehoofdzaak.org

Themabijeenkomst: Manisch Depressief? Wat kun je zelf doen?

Op donderdag 28 augustus 2008 organiseert het Informatiecentrum van Mondriaan een themabijeenkomst over Manisch Depressieve Stoornissen en hoe je hier zelf de regie over kunt houden. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die een manisch depressieve stoornis hebben, hun familieleden of anderszins betrokkenen. Lees verder: modriaanzorggroep.nl