U ontvangt deze email omdat het emailadres [email] aangemeld was bij onze mailinglijst. Als u problemen heeft met het bekijken van deze email? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB

Nieuwsbrief: December, 2008

Nieuws van de VMDB

In de beste families - wat psychische problemen met dierbaren doen

Paul Teunissen heeft een nieuw boek op de markt gebracht: In de beste families. Een zoektocht in dertien verhalen naar wat het betekent om dierbaren te zien lijden aan een psychische ziekte. We maken kennis met de 14-jarige boerenzoon Bart wiens vader zich de nieuwe Messias waant. Met een jonge vrouw die zich staande probeert te houden na de psychose van haar partner. Met een gezin dat uiteenvalt door het manische gedrag van de oudste zoon. Lees verder: www.bruna.nl

Patiënten en familieleden te weinig betrokken bij behandeling

Uit een webenquête van familieorganisatie Ypsilon blijkt dat psychiatrische patiënten en hun familieleden vinden dat ze niet voldoende inbreng hebben in de behandeling. In tegenstelling tot patiënten hebben naastbetrokkenen geen wettelijk recht op inspraak. Ze kunnen zich wel beroepen op de algemene richtlijn betrokkenen, een ondersteunend instrument bedoeld voor patiënt en zijn familie. Lees verder: www.psy.nl

Weinig preventie in depressie programma’s

Nederlandse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg bieden tezamen 83 programma’s aan voor mensen met een depressie. De meeste programma’s zijn van start gegaan na 2005. Drs. Adri Peters en Guus Schrijvers onderzochten samen met medische studenten de kwaliteit van de zorgprogramma’s voor mensen met een depressie. Lees verder: www.medicalfacts.nl

Nieuwe studie naar verschillen in hersenfuncties bij verslaafden

Een nieuwe studie van het AMC probeert te achterhalen welke processen een rol spelen in het verkrijgen van een verslaving. Waarom raken sommige mensen niet of maar kort en anderen langdurig verslaafd? En waarom ondervinden sommigen meer problemen dan anderen? Lees verder: www.amc.nl

Online cursus “Kleur je Leven” helpt ruim 3000 mensen om te gaan met depressieve gevoelens

Ruim 3.000 mensen met depressieve gevoelens hebben afgelopen jaar de online cursus Kleur je Leven van het Trimbos-instituut gevolgd. Ruim 70% van de deelnemers geeft aan baat bij de cursus te hebben gehad, en daardoor beter te kunnen omgaan met hun somberheid. Zij bevelen de cursus dan ook van harte aan bij mensen die regelmatig last hebben van sombere gevoelens. Lees verder: www.zorgkrant.nl

Paard als therapeut

Equitherapie – therapeutisch paardrijden – kan uitkomst bieden bij uiteenlopende klachten. Het paard heeft een duidelijke functie en rol binnen het therapeutisch proces. Cliënten leren anders omgaan met problemen (angsten, concentratiestoornissen, gedragsproblemen) door spelletjes en oefeningen te paard, waarbij zowel de reacties van het dier, de aanwijzingen van de therapeut als de bewegingen op het paard heilzaam zijn. Lees verder: www.ad.nl

Slaapduur en angst houden verband

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit onder 1000 mensen in de leeftijd van 57 tot 97 jaar, blijkt dat door teveel of juist te weinig slaap het risico op depressie en angst toeneemt. Volgens de onderzoeker was een verband tussen slaapduur en depressiviteit en angststoornissen al bekend, maar heeft haar onderzoek het duidelijker aangetoond. Lees verder: www.rtl.nl

Cognitieve gedragstherapie meest effectief bij patiënten met meerdere depressies

Cognitieve gedragstherapie is meest effectief bij patiënten die vier of meer depressies hebben gehad. Dit blijkt uit onderzoek van de vakgroep Psychiatrie van het UMCG. De onderzoekers publiceren daarover deze week in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift British Journal of Psychiatry. Lees verder: www.zorgkrant.nl

Zelfverminking bij jongeren wordt steeds ernstiger

De angst voor het volwassen worden zorgt ervoor dat zelfverminking bij jongeren steeds ernstigere vormen aanneemt. Meer tieners rammen nu paperclips, nietjes, potloden en andere objecten in de huid. De tieners in de studie kregen de diagnose van een depressie, een bipolaire stoornis, een dwangstoornis, ADHD en posttraumatische stress. Lees verder: www.hln.be

Richtlijn bipolaire stoornissen

Deze richtlijn is een landelijk geldende, optimale beschrijving van de best mogelijke zorg voor de patiënt, bedoeld om zorgverleners te ondersteunen bij de klinische besluitvorming. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, ervaringskennis en aansluitende meningsvorming door beroepsbeoefenaren en patiënten. Lees verder: www.tijdstroom.nl

Huisartsen moeten bij vergoeding benzodiazepines extra gegevens op recept vermelden

Op advies van het CVZ beperkt de Minister van VWS de vergoeding van benzodiazepines per 1 januari 2009 tot een viertal indicaties. Zorgverzekeraars moeten zich houden aan deze wettelijke vergoedingsregel. Patiënten die aan de vergoedingsvoorwaarden voldoen, dienen hun geneesmiddelen net als voorheen ten laste van de zorgverzekeraar mee te krijgen van de apotheek. Lees verder: www.huisartsacademy.nl

Kinderstripboek legt psychische aandoeningen uit

Hoe leg je een kind van 11 uit wat het betekent dat zijn moeder schizofreen is? Of dat een klasgenootje autistisch is? Gestoord, een nieuw stripboek met daarbij begrijpelijke teksten over allerlei psychische aandoeningen maakt dat nu een stuk makkelijker. Het boek is een initiatief van Arjen Bergman, werkzaam bij het inloophuis psychiatrie in Leiden. Lees verder: www.trouw.nl