U ontvangt deze email omdat het emailadres [email] aangemeld was bij onze mailinglijst. Als u problemen heeft met het bekijken van deze email? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB

Nieuwsbrief: juni, 2010

Nieuws van de VMDB

Het belang van huiskamergroepen

Wil je ook van gedachten wisselen met mensen die net als jij een bipolaire stoornis hebben? Loop je ook iedere keer tegen dezelfde problemen aan en wil je weten hoe anderen daar mee omgaan? Voel je je niet begrepen en zoek je contact met lotgenoten? Meld je dan aan bij de VMDB voor één van de huiskamergroepen bij jou in de buurt. Bel 030-2803030 en word lid. formulier lid worden

Nieuw VMDB forum in de lucht!

Het VMDB forum is sinds kort vervangen door een gloednieuw forum. Discussieer mee over voeding, onderzoek, therapieën, wetenschappelijke kwesties en ontmoet andere lotgenoten. Laat je horen, stel vragen of lees gewoon lekker mee. We zien jullie graag op: www.vmdbforum.yourbb.nl/

Mary O’Hagan: ‘Sluit alle psychiatrische ziekenhuizen in Nederland’

Mary O’Hagan kreeg ooit de diagnose bipolaire stoornis en leed aan extreme stemmingswisselingen. Nu is ze de hoogste ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid in Nieuw Zeeland. Ze zette een support-systeem op met als uitgangspunt de toegang tot ervaringsdeskundige buddy’s te vergroten. ‘Stop betutteling want dat houdt alleen maar herstelgerichte zorg tegen. Moedig patiënten juist aan hun dromen te verwezenlijken.’ Lees verder: psy.nl

Onvoldoende nazorg voor ggz-patiënten in Nederland

U-center is de eerste GGZ-instelling met nazorggroepen door het hele land. De nazorg voor burn-out-patiënten en mensen met een alcohol- of drugsverslaving is onvoldoende in Nederland. Het risico op terugval is daarom groot. Reden voor breedspectrumkliniek U-center om te starten met U-support, een landelijk dekkende organisatie waar ex-patiënten wekelijks terecht kunnen voor ondersteuning. Lees verder: www.medicalfacts.nl

Apothekers pleiten voor medicijnpas

Vakantiegangers die medicijnen gebruiken moeten zich beter voorbereiden, zeggen apothekers. Ze raden aan om een medicijnpaspoort mee te nemen op reis. De apothekers geven de pas gratis mee. Er staat precies in wat voor medicijnen een patiënt gebruikt. Hulpverleners in het buitenland weten dan meteen wat iemand nodig heeft. Lees verder: www.rtl.nl

3,4 miljoen voor de ontwikkeling van depressietest

Een consortium van universiteiten en bedrijven gaat werken aan de ontwikkeling van een betrouwbare diagnostische test voor depressie. Het ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland en Overijssel verlenen financiële steun aan het project waarmee in totaal 3,4 miljoen euro is gemoeid. Voor het stellen van een diagnose kan een dergelijke test ook van pas komen om het succes van de behandeling te meten. Lees verder: www.psy.nl

Emotionele verwaarlozing kan leiden tot depressie en angst

Het effect van emotionele verwaarlozing in de kindertijd is groter dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de NESDA (Nederlandse Studie naar Depressie en Angst) waaraan bijna drieduizend mensen met een depressie of angststoornis deelnamen.‘Er moet meer aandacht komen voor emotionele verwaarlozing’. Lees verder: www.psy.nl

Verplichte melding suïcide afgeschaft

De Inspectie voor de Gezondheidszorg schaft een deel van de suïcidemeldingsplicht voor ggz-instellingen af. Tot nu toe zijn instellingen in de geestelijke gezondheidszorg altijd verplicht geweest iedere suïcide aan de inspectie te melden. Vanaf 2011 hanteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een andere meldingsprocedure. Lees verder: www.psy.nl

Eenzaamheid is heel gewoon

Voel jij je wel eens eenzaam? Je bent niet de enige! Eenzaamheid komt veel voor: drie van de tien Nederlanders voelt zich eenzaam. Ook het krijgen van een chronische ziekte of handicap hoort in dit rijtje thuis. En toch is eenzaamheid een taboe. Coalitie Erbij wil dit taboe doorbreken. De nieuwe website www.eenzaam.nl moet hierbij helpen. Lees verder: www.leefwijzer.nl

Grootschalig Europees onderzoek onthult genderverschillen in depressie

In zowat alle Europese landen signaleren vrouwen significant meer depressieve gevoelens dan mannen. Enige uitzonderingen zijn Ierland en Finland. In de voormalige Sovjetlanden en in Zuid-Europa, met Portugal als koploper, zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen groter dan in andere landen. Deze verschillen zijn vooral uitgesproken in bepaalde subgroepen, zoals personen zonder job, lager opgeleiden of mensen die in armoede leven. Lees verder: www.zorgkrant.nl

Nieuw verschenen boeken

Weten over leven

Mensen die te kampen hebben met langdurende psychische aandoeningen worden meestal gezien als slachtoffers van een ernstige ziekte, die vooral veel zorg van anderen nodig hebben om zich staande te houden. De laatste jaren groeit de belangstelling voor wat mensen met zo’n aandoeningen zélf weten, de kennis die voortvloeit uit het ervaren van psychische kwetsbaarheid en het leven met de gevolgen daarvan. Ervaringskennis, als het collectieve verhaal van psychiatrische patiënten, is een kennisgebied in opkomst. Lees verder: www.swpbook.com