U ontvangt deze email omdat het emailadres [email] aangemeld was bij onze mailinglijst. Als u problemen heeft met het bekijken van deze email? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB

Nieuwsbrief: september, 2009

Nieuws van de VMDB

Gek, slecht en droevig

Wie nu de diagnose manisch-depressief krijgt, was in de jaren vijftig waarschijnlijk schizofreen verklaard en eind negentiende eeuw hysterisch. Lisa Appignanesi’s boek Gek, slecht en droevig, over tweehonderd jaar vrouwen en psychiatrie, verschijnt begin september in Nederlandse vertaling. Aan de hand van de tragische levens van Virginia Woolf, Marilyn Monroe en andere vrouwen beschrijft Appignanesi hoe iedere tijd zijn eigen vorm van gekte kent. Lees verder: www.psy.nl of om te bestellen: www.webshopboekhandel.nl

Psychiaters niet onder indruk van nieuw antipsychoticum

Nederlandse psychiaters zijn nauwelijks onder de indruk van het nieuwe antipsychoticum Saphris dat op de Amerikaanse, en straks waarschijnlijk op de Europese markt komt. Een ‘doorbraak’, een ‘kaskraker’, een ‘mijlpaal waar lang reikhalzend naar is uitgekeken’? Nou nee. René Kahn, hoogleraar psychiatrie aan het UMC Utrecht ziet geen reden om de loftrompet af te steken. Wel blijkt het middel tot minder gewichtstoename te leiden, maar dat geldt voor sommige andere antipsychotica ook. Lees verder: www.psy.nl

Site voor stoppen met slaapmiddelen

Wie wil minderen of stoppen met het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen kan sinds dinsdag terecht op de website Benzodebaas.nl. In ons land nemen ongeveer 1,8 miljoen mensen slaap- en kalmeringsmiddelen in. Een derde van hen gebruikt langdurig. Velen beseffen niet dat ze verslaafd zijn. De website biedt informatie, lotgenotencontact, de behandeling zelf, nazorg en wetenschappelijk onderzoek. Lees verder: www.volkskrant.nl

BN'ers maken zich op voor psychiater

Bekende Nederlanders vlijen zich aan het einde van deze maand op de divan van een psychiater. De opnames van de dramaserie In Therapie gaan de laatste week van september van start. De serie geeft je een kijkje in de wereld van de psychotherapie. Een psychiater wordt zes weken lang, vijf dagen in de week in zijn praktijk gevolgd. In elke aflevering staan de hersenspinsels van een personage centraal. Lees verder: www.trouw.nl

Doorbreek het ritme van depressie; onderzoek naar terugvalpreventie

Depressie is een veelvoorkomende, terugkerende aandoening. Maar liefst 80% van de mensen krijgen nog eens een depressie, nadat ze zijn opgeknapt. De meeste mensen met een depressie worden behandeld met antidepressiva. Ook om terugval te voorkomen wordt vaak geadviseerd om deze levenslang door te slikken. Uit recente studie is gebleken dat een psychologische training net zo’n goede bescherming biedt tegen depressieve terugval als het jarenlange slikken van antidepressiva. Lees verder: www.echo.nl

NVvP voert nationale promotiecampagne Elektroshock therapie (ect)

Elektroshocktherapie heeft een opmerkelijke comeback gemaakt. Tegenwoordig worden 34 keer meer mensen geshockt dan dertig jaar geleden. En in de nieuwe richtlijnen worden de criteria nog verder verruimd. Elektroshock is veilig en effectief, beweert de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in haar mediacampagne. Elektroshock is onveilig en van twijfelachtige effectiviteit, schrijft het tijdschrift Deviant, dat vandaag verschijnt. Er is geen bewijs voor een levensreddend effect. Lees verder: www.zielenknijper.nl

Wie mensen wil behagen, speelt met zijn gezondheid

Altijd klaarstaan voor anderen, je ouders verzorgen, koekjes meebrengen voor de collega's, je huishouden runnen en je kinderen goed opvoeden: dit is iets wat sommigen zichzelf elke dag verplichten. Meer zelfs: ze zien het als hun plicht, en zeggen dan ook nooit nee. Deze mensen lijken altijd vriendelijk en staan altijd klaar, ze cijferen zich probleemloos weg. Dit is een beschrijving van extreme 'people pleasers', mensen die anderen zo graag willen behagen en hun goedkeuring willen krijgen dat ze zichzelf vergeten. Lees verder: www.hln.be

Depressie kan ook verhelderend werken

Bioloog Paul W. Andrews beweert samen met zijn collega Andy Anderson Thomson dat een depressie een nuttig aanpassingsmechanisme kan zijn. Depressies kunnen een kostbare reactie zijn op sociale dilemma’s. Recent onderzoek maakt duidelijk dat het onderdrukken van piekeren leidt tot een kortdurende vermindering van depressieve klachten, terwijl het nadenken over de problemen en het accepteren van het piekeren leidt tot een betere prognose op de lange termijn. Lees verder: www.volkskrant.nl

Cliënten en familie geven Gouden suggesties over separeren

GGZ Oost Brabant heeft ‘Gouden suggesties over separeren’ uitgebracht, die als kwaliteitscriteria dienen voor het terugdringen van drang- en dwangmaatregelen. De resultaten laten zien dat in de eerste maanden van 2009 reeds een daling van 20% te zien is. Dwangmaatregelen worden zoveel mogelijk voorkomen en daar waar mogelijk worden alternatieven ingezet, zoals bijvoorbeeld een comfort room of één-op-één begeleiding. Lees verder: www.psy.nl

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Per 1 oktober treedt de nieuwe ‘Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking. Deze wet maakt het mogelijk voor burgers om - in het geval een overheidsorgaan niet tijdig beslist over een aanvraag - de overheid in gebreke te stellen en een dwangsom aan te vragen. Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat de overheid beslist over uw aanvraag? Dan stuurt u het bestuursorgaan waar u de aanvraag heeft ingediend een brief waarin u vraagt om een dwangsom. Lees verder: www.minbzk.nl