U ontvangt deze email omdat het emailadres [email] aangemeld was bij onze mailinglijst. Als u problemen heeft met het bekijken van deze email? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB

Nieuwsbrief: augustus, 2009

Nieuws van de VMDB

Op je hoede zijn voor je moeder

Sara (19) is altijd op haar hoede. Of ze niet te laat thuis komt, of ze een afspraak wel op het goede moment maakt, of ze wel de juiste kleren draagt. Bij alles wat ze doet, houdt ze rekening met haar moeder. Sara’s moeder is psychisch ziek. Dat weet ze, het heeft met vroeger te maken, maar ze wil er niet voor in behandeling. Kinderen als Sara hebben volgens onderzoek van het Trimbos Instituut 50 procent kans om een psychische stoornis te ontwikkelen, dat is anderhalf keer zoveel als andere kinderen. Lees verder: www.volkskrant.nl

De depressie-epidemie

In ‘De depressie-epidemie’ analyseert Trudy Dehue hoe het kan dat juist in rijke landen steeds meer mensen lijden aan depressie. Dehue laat zien dat wat in de loop van de geschiedenis als melancholie, neerslachtigheid of depressie beschreven is, steeds sterk tijdsgebonden is geweest. Heeft depressie te maken met levensomstandigheden en kan het met psychotherapie behandeld worden? Of is het iets biologisch en alleen met pillen te bestrijden. Dehue won dit jaar de NWO Eureka Boekenprijs voor haar boek. Lees verder: www.augustus.nl

Regiodag Zuid-Limburg

VMDB, regio Zuid-Limburg, nodigt alle mensen met een bipolaire stoornis, betrokkenen, hulpverleners en andere geïnteresseerden uit voor een actieve contactdag. Deze gratis bijeenkomst inclusief lunch, wandeling, een optreden van theatergroep De Firma Zorgbehang, vindt plaats in de prachtige omgeving van Berg en Terblijt. Ons doel is aandacht voor lotgenotencontact, informatievoorziening en veel gezelligheid onderling. Lees verder: folder (pdf)

MSN-en helpt bij depressie

Veel mensen vinden chatten irritant, maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat praten via MSN bijvoorbeeld kan helpen bij een depressie. Onderzoekers hebben vastgesteld dat online praten met een therapeut de symptomen van een depressie kan verminderen en/of kan stoppen. Via een online chat is het makkelijker te praten over gevoelens, problemen en wat je dwars zit dan face to face. Lees verder: www.ggznieuws.nl

Informatiefolders Overgewicht door medicatie

In augustus 2009 wordt bij de Symfora groep het tweejarig innovatief project ‘Overgewicht door medicatie samen te lijf’ afgerond. Dit project is ontstaan vanuit een cliëntenvraag. De vraag was “zoek uit waarom pillen mij zo dik maken en wat kan ik hieraan doen?” Medicatie, voeding en beweging vormen in dit project de drieslag om overgewicht door het gebruik van medicatie tegen te gaan. Lees verder: www.symfora.nl (pdf)

Nieuwe wet gedwongen zorg moet Wet Bopz vervangen

In de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvgg), opvolger van de huidige Wet Bopz, staat niet langer de gedwongen opneming centraal maar de gedwongen zorg. De Wvgg is niet langer meer locatiegebonden, maar persoonsgebonden. Eén van de uitgangspunten van de Wvgg is het voorkómen van dwang: pas indien alle mogelijkheden van vrijwillige zorg ontoereikend zijn gebleken, kan dwang als alle rechtsmiddelen zijn uitgeput worden toegepast. Lees verder: www.pvp.nl (pdf)

Opening eerste centrum voor mindfulness

Het Han Fortmann Centrum in Nijmegen opent donderdag 10 september het eerste centrum voor mindfulness in Nederland. Mindfulness is de afgelopen tien jaar in de belangstelling komen te staan als behandelmethode bij depressies en andere psychische problemen. Het is een bewustzijnsvorm waarbij iemand observeert wat er zich voordoet in zijn lichaam en geest, zonder onmiddellijk te oordelen of te handelen. Hierdoor kan men afstand nemen van automatische reacties die het welzijn in de weg staan. Lees verder: www.nu.nl

Richtlijn elektroshock geeft patiënt inspraak

In de herziene richtlijn elektroconvulsietherapie (ect) hebben patiënten het recht gekregen om eerder met elektroshocks behandeld te worden. Uiteraard moet er wel een indicatie voor zijn, bijvoorbeeld een ernstige depressie. Na negen jaar heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de richtlijn ect vernieuwd. Een belangrijke vereiste is dat zowel de behandelaar als het ziekenhuis daar ervaring mee moet hebben. Lees verder: www.psy.nl

Antidepressiva verdubbelen risico op zelfmoord bij jongeren

Wie jonger dan 25 is en antidepressiva te slikken krijgt, heeft twee keer zoveel kans om zelfmoordgedachten te hebben dan wie placebo's slikt. Daarmee hebben jongeren evenveel kans op zelfmoord als tieners en kinderen. Professor John Geddes (universiteit van Oxford) adviseert dokters om bij -18-jarigen het gebruik van antidepressiva te beperken, en te focussen op cognitieve therapie. Lees verder: www.nu.nl

Zo voel je je minder moe

De vermoeidheid slaat bij iedereen wel eens toe. Een namiddagdip, een slechte nacht of een stressy periode: het zijn allemaal redenen waarom we ons uitgeput kunnen voelen. Slapen is de logische oplossing, al moeten we waarschuwen voor te veel slapen. 
Maar ook via voedsel, fysieke of psychologische veranderingen kan je meer energie krijgen. Lees verder: www.hln.be