U ontvangt deze email omdat het emailadres [email] aangemeld was bij onze mailinglijst. Als u problemen heeft met het bekijken van deze email? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB

Nieuwsbrief: juni, 2009

Nieuws van de VMDB

Het neurotisch handboek

Psycholoog Jeffrey Wijnberg wil met Het neurotisch handboek een lans breken voor iedereen die liever lijdt en strijdt dan zich laat bekeren door de religie van de positivo’s. Met goed doordachte twijfeltechnieken en zelfondermijnende inzichten laat hij zien, in zijn bekende provocatieve stijl, hoe het postmoderne geluksstreven de nek kan worden omgedraaid. Lees verder: www.scriptum.nl

DEPRESSIEF! IK? Gratis beeldverhaal

Volgens Limonard, de maker van DEPRESSIEF! IK?, kun je de problematiek het beste aan mensen duidelijk maken door een persoonlijk verhaal te vertellen. Dit is zo’n verhaal. Deze vertelt hij in uitgebreide vorm aan scholieren, studenten, hulpverleners, aan mensen die depressief zijn of waren en andere betrokkenen. De beknopte versie, met veel foto's en heldere teksten is nu gratis te downloaden. Lees verder: www.depressiefik.nl

Symptomen depressie bij vrouwen anders dan bij mannen

Mannen zijn geneigd om de symptomen van een depressie anders te uiten dan vrouwen. Vrouwen gedragen zich onder een depressie sneller emotioneel. Ze voelen zich schuldig, apathisch en onzeker. Door onder andere cultureel bepaalde rolpatronen vinden mannen het moeilijk om verdriet te uiten. Ze worden geacht om hun emoties onder controle te houden. Een mannelijke depressie herken je vooral aan heftige woedeaanvallen, agressieve buien en verminderde impulscontrole. Lees verder: www.dokterdokter.nl

Stemmingsschommelingen de baas

“Stemmingsschommelingen de baas” biedt een zeer praktisch programma om met een bipolaire stoornis om te gaan. Met behulp van bewezen effectieve strategieën kun je de eerste signalen van terugval herkennen, aan de verlammende werking van depressie ontsnappen, de verleiding van manische episoden weerstaan, en de regie over je leven terugkrijgen. Lees verder: www.hogrefe.nl

Denk je Fit!

Preventie GGZ Leiden start een wandel- en gespreksgroep voor mensen die op een actieve wijze iets willen doen aan somberheid, piekeren of vermoeidheidsklachten. Actief zijn brengt niet alleen het lichaam in beweging, maar zorgt ook voor beweging in de geest en verandering van de stemming. De cursus “Denk je Fit” kan net dat duwtje in de rug zijn, wat je nodig hebt om letterlijk en figuurlijk weer in beweging te komen. Lees verder: www.ggzleiden.nl (pdf bestand)

Suïcide - Als iemand geen uitweg meer ziet

Fonds Psychische Gezondheid heeft een nieuwe brochure uitgebracht: Suïcide, als iemand geen uitweg meer ziet. In de brochure vindt de lezer redenen waarom iemand suïcidaal kan zijn, waaraan men kan merken dat iemand mogelijk suïcidaal is, en hoe de omgeving iemand kan steunen. Vermoedt u dat iemand aan zelfdoding denkt, vraag er dan naar. De folder Suïcide, is vanaf juni 2009 beschikbaar. Lees verder: www.psychischegezondheid.nl

De Awbz op de schop

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Jet Bussemaker een aantal maatregelen aan om de Awbz, waarin de langdurige onverzekerbare zorg is ondergebracht, uitvoerbaar te houden. Verzekerden kunnen straks met vouchers Awbz-zorg inkopen. Zorgkantoren verdwijnen en zorgverzekeraars gaan de Awbz voor hun verzekerden uitvoeren. Lees verder: www.psy.nl

Huisarts moet zelfmoordgedachten bespreken met depressieve patiënten

Depressie is een van de grootste risicofactoren voor suïcide. Huisartsen behandelen en verwijzen patiënten met depressie adequaat, maar zouden vaker het initiatief moeten nemen om over suïcidale gedachten te praten. Zo’n gesprek drijft niet tot zelfmoord maar kan juist bevrijdend werken. Lees verder: www.medicalfacts.nl

Welke therapie past bij jou?

Door het beantwoorden van 12 vragen kom je te weten wat jouw profiel is en welke therapie het beste bij je past. Heb je een nuchtere, (hyper)gevoelige, emotionele, of een analyserende persoonlijkheid? Is lichaamsgerichte psychotherapie wat voor jou of moet je juist gaan voor individuele gesprekstherapie? Doe gewoon even de test, en je weet het! Lees verder: www.goedgevoel.be

Meld je zorg

Welke ervaringen hebt u sinds de overheveling vanuit de AWBZ naar de ZVW en de WMO? Bent u in de knel gekomen omdat u volgens het CIZ geen recht
meer hebt op begeleiding? Wat moet anders? Wat kan beter? Bel ons en doe uw beklag. Een sociaal-juridisch deskundige staat u met raad en daad terzijde. Lees verder: www.meldjezorg.nl

BDNF gen veroorzaakt alleen depressies bij mannen

Uit onderzoek van Maaike Verhagen, gezondheidswetenschapper bij het UMC Sint Radboud, is gebleken dat het BDNF gen (Brain Derived Neurotrophic Factor) een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van depressies bij mannen en juist niet bij vrouwen.. Dit wijst erop dat depressies bij mannen en vrouwen een andere achtergrond kunnen hebben. Deze bevinding kan leiden tot de ontwikkeling van behandelingen die meer toegespitst zijn op vrouwen en mannen. Lees verder: www.zorgkrant.nl