print deze pagina

Nieuws

Zie ook VMDB Nieuwsbrief

23 juni 2017

Bijwerkingencentrum Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover. In samenwerking met patiëntenorganisaties heeft Bijwerkingencentrum Lareb het document ‘Samen maken we geneesmiddelengebruik veiliger’ opgesteld met informatieve teksten over Bijwerkingencentrum Lareb, de rol van de patiënt en het belang van het melden.

23 juni 2017

Eigen bijdrage Camcolit

Gebruikers van het Lithiummedicijn Camcolit betalen sinds enige tijd een eigen bijdrage, die vaak niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Doordat de productie is overgenomen door een andere fabrikant, bedraagt de eigen bijdrage €12,73 per 100 pillen. De VMDB vindt deze prijsverhoging onacceptabel. Samen met Mind en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie heeft zij een brief gestuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS. Voor alternatieven voor het Lithiummerk Camcolit verwijst de VMDB naar de website Alles over Lithium.

22 juni 2017

Kinderombudsman zoekt kinderen en jongeren (12-23 jaar)

De Kinderombudsman is bezig met een project over de behoeften van kinderen van kwetsbare ouders, waaronder kinderen van ouders met psychische problemen. Uit eerdere gesprekken die de Kinderombudsman voerde met kinderen blijkt dat deze ‘kinderen van’ te weinig aandacht, informatie en steun krijgen. De Kinderombudsman wil met jongeren in kaart brengen wanneer zij wat nodig hebben of hadden gehad van de professionals om hen heen. Met deze uitkomsten wil de Kinderombudsman vervolgens met bestuurders in gesprek om de aandacht bij professionals hiervoor te vergroten. Zie voor meer informatie en de inhoud van het project de uitnodiging voor kinderen en jongeren.

10 mei 2017

Oproep voor invullen vragenlijst

De vragenlijst betreft een anonieme online-enquête van ongeveer 25 vragen voor het “Kwalitatief surveyonderzoek naar prodromen, strategieën en stemming en hun onderlinge correlatie in het kader van bipolaire stoornis”. Voor meer informatie en de link naar het onderzoek: https://qsharingeu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6og0SDSeJTYoIqF

25 april 2017

VMDB verhuisd naar Huis voor de Gezondheid in Amersfoort

De VMDB is met ingang van 26 april verhuisd van Utrecht naar het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort. Op het gebied van psychische aandoeningen zijn de VMDB, Depressie Vereniging, Labyrint-In Perspectief, Samen Sterk Zonder Stigma en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid op de vijfde verdieping gevestigd. De contactgegevens van de VMDB zijn: Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort, 033-3032350

13 januari 2017

Landelijke Bijeenkomst over ‘De Nieuwe GGZ’

Op 18 maart 2017 is er weer een Landelijke Bijeenkomst in De Musketon, Hondsrug 19, te Utrecht. Het thema is ‘De Nieuwe GGZ’, zie programma en routebeschrijving. Er is een extra optie in het middagprogramma: meedenken over de inhoud van een website over vragen rond erfelijkheid. Aanmelden kan vóór 10 maart via bureau@vmdb.nl. De toegang is € 3, graag ter plekke gepast betalen. Lees verder

7 december 2016

KenBiS Willem Nolen Prijs 2016 uitgereikt aan Susan Zyto

De jury heeft besloten om de Willem Nolen Prijs 2016 uit te reiken aan Susan Zyto, klinisch neuropsycholoog bij GGZ Noord-Holland Noord. De jury prijst haar initiatief om een geheel nieuwe behandeling te ontwikkelen op het gebied van cognitieve functiestoornissen bij mensen met een bipolaire stoornis, en deze meteen op voortvarende wijze te onderzoeken. Wij hopen ook dat deze Willem Nolen Prijs een aanmoediging zal vormen om op deze ingeslagen weg verder te gaan.