print deze pagina

Nieuws

Zie ook VMDB Nieuwsbrief

25 april 2017

VMDB verhuisd naar Huis voor de Gezondheid in Amersfoort

De VMDB is met ingang van 26 april verhuisd van Utrecht naar het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort. Het huis voor de Gezondheid is een initiatief van zeven gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties om door een nauwere samenwerking tot een betere kennisuitwisseling en verhoging van de efficiency te komen. Inmiddels werken meer dan 18 gezondheidsorganisaties samen. Op het gebied van psychische aandoeningen zijn de VMDB, Depressie Vereniging, Labyrint-In Perspectief en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen Landelijk Platform GGz en Fonds Psychische Gezondheid) gevestigd in het Huis voor de Gezondheid. MIND is de koepelorganisatie van de patiëntenorganisaties in de GGZ. Dichterbij deze organisatie heeft zo zijn voordelen daar waar het gaat om belangenbehartiging. Een duidelijk voordeel van Amersfoort is dat het nieuwe pand gelegen is aan het stationsplein en derhalve heel goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Ook is het financieel aantrekkelijker om de overstap naar Amersfoort te maken. Tot slot nog even de gegevens van onze nieuwe locatie: VMDB, Stationsplein 125, 3318 LE Amersfoort, 033-3032350

19 april 2017

Oproep voor invullen vragenlijst

Bekend is dat kinderen, die één of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben, een verhoogd risico hebben om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen. Ook is bekend dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen een stemmingsstoornis. GGZingeest, VU medisch centrum en Erasmus MC roepen ouders met een stemmingsstoornis met tenminste één kind tussen de 12 en 30 jaar of kinderen in de leeftijd tussen de 12 en 30 jaar met een ouder met een stemmingsstoornis op de MARIO-vragenlijst in te vullen (3-7 minuten) over stemming en veerkracht voor ouders met een stemmingsstoornis en hun kinderen. De sluitingsdatum is 14 mei 2017.

1 april 2017

Landelijke Dag over ´KOPP-kinderen´

Op 17 juni 2017 is er weer een Landelijke Dag in De Musketon, Hondsrug 19, te Utrecht. Het thema is ‘KOPP-kinderen’ (Kinderen met Ouders met Psychische Problemen), zie hier voor praktische informatie en het programma. Aanmelden kan vóór 10 juni 2017 via het online AANMELDFORMULIER. De toegang is € 3, graag ter plekke gepast betalen.

19 maart 2017

Bijbetalen voor Camcolit®

Voor het lithiummedicijn van merkpreparaat Camcolit dient sinds kort te worden bijbetaald. Dat wordt lang niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen vindt deze plotse wijziging onverantwoord en adviseert patiënten over te stappen op Priadel als de bijbetaling bij Camcolit een probleem is. Klik hier voor meer informatie.

13 januari 2017

Landelijke Bijeenkomst over ‘De Nieuwe GGZ’

Op 18 maart 2017 is er weer een Landelijke Bijeenkomst in De Musketon, Hondsrug 19, te Utrecht. Het thema is ‘De Nieuwe GGZ’, zie programma en routebeschrijving. Er is een extra optie in het middagprogramma: meedenken over de inhoud van een website over vragen rond erfelijkheid. Aanmelden kan vóór 10 maart via bureau@vmdb.nl. De toegang is € 3, graag ter plekke gepast betalen. Lees verder

7 december 2016

KenBiS Willem Nolen Prijs 2016 uitgereikt aan Susan Zyto

De jury heeft besloten om de Willem Nolen Prijs 2016 uit te reiken aan Susan Zyto, klinisch neuropsycholoog bij GGZ Noord-Holland Noord. De jury prijst haar initiatief om een geheel nieuwe behandeling te ontwikkelen op het gebied van cognitieve functiestoornissen bij mensen met een bipolaire stoornis, en deze meteen op voortvarende wijze te onderzoeken. Wij hopen ook dat deze Willem Nolen Prijs een aanmoediging zal vormen om op deze ingeslagen weg verder te gaan.

4 oktober 2016

Landelijke Dag 17 december 2016 over ‘Stress en Bipolariteit’

Op 17 december 2016 is er weer een Landelijke Dag in De Musketon, Hondsrug 19, te Utrecht. Het thema is ‘Stress en Bipolariteit’, zie uitnodiging, programma en routebeschrijving. Aanmelden kan vóór 10 december via bureau@vmdb.nl. De toegang is € 3, graag ter plekke gepast betalen.