print deze pagina

Nieuws

Zie ook VMDB Nieuwsbrief

6 november 2018

Oproep focusgroep ‘Samen beslissen over psychofarmaca’

MIND heeft dit jaar een themapagina over de huisartsenzorg toegevoegd aan de website: www.wijzijnmind.nl/naar-de-huisarts. Daar vind je oa. nuttige informatie over het gebruik van psychofarmaca die de huisarts voorschrijft dan wel begeleidt. MIND wil graag weten welke informatie we nog meer kunnen toevoegen, zodat we een nog bredere groep mensen kunnen informeren hoe zij samen met hun behandelend arts kunnen zorgen voor een verantwoord gebruik van psychofarmaca. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals polyfarmacie, langetermijneffecten van medicatie of verslaving en medicijngebruik. De rol van de apotheker is hierbij ook van belang.

Graag nodigen wij jou uit om over dit thema mee te denken tijdens een focusgroep op maandag 3 december 2018 bij MIND in Amersfoort, van 11:00 tot 12:30 uur. Heb je kennis en/of ervaring met psychofarmaca dan ben je van harte welkom. Er is voor deze bijeenkomst vacatiegeld en reiskosten mogelijk.

Je kunt je opgeven bij ondergetekende door een mail te sturen naar christien.vanderhoeven@wijzijnmind.nl . Mocht je nog vragen hebben, dan kun je uiteraard contact opnemen.

Hartelijke groet,
Christien.

30 oktober 2018

In het kader van Samen Beslissen is de Toolkit Bipolaire Stoornis uitgebracht

Samen Beslissen: De best passende zorg en ondersteuning bepaal je samen
Samen beslissen betekent dat jij samen met de zorgverlener en eventueel je naaste (partner of familielid) bekijkt welke behandeling en ondersteuning het best past in jouw situatie. De inbreng van jou als patiënt, je naaste en zorgverlener(s) is gelijkwaardig hierin, omdat jullie allemaal expert zijn op je eigen terrein.
Jij bent als patiënt expert over je eigen beleving, wensen en voorkeuren. Naasten kennen jou doorgaans goed in zowel goede als mindere tijden, zij zijn expert op het gebied van hun eigen draagkracht en behoefte aan ondersteuning door de zorgverleners. Zorgprofessionals zijn expert op het gebied van psychische aandoeningen en de mogelijkheden van behandeling en begeleiding die daarbij horen.

Toolkit Bipolaire stoornis: informatie over de bipolaire stoornis, zorg en ondersteuning
Om samen te kunnen beslissen is het belangrijk dat iedere patiënt, naaste en zorgverlener over dezelfde basiskennis beschikt. In deze Toolkit Bipolaire Stoornis zijn een aantal instrumenten opgenomen die daarbij helpen. Deze bevatten de meest recente inzichten uit de wetenschap, professionele praktijk en de ervaringskennis van patiënten en naasten.

3 oktober 2018

Moederskind – De lange schaduw van een ongeborgen jeugd

Een 17-jarige is geslaagd voor haar eindexamen.
Ze staat op het punt zich los te maken van haar moeder die kampt met psychische problemen.
Terwijl ze nog zo met haar verweven is, groeit de noodzaak haar eigen pad te gaan.
Maar wie is zij zonder de zorg voor haar moeder?
Zal zij erin slagen deze verantwoordelijkheid achter zich te laten of moet ze blijven om haar moeder te redden?
Een voorstelling over de complexe relatie tussen een kind en een ouder met psychische problemen.
Na afloop zullen in een nagesprek met het publiek de makers praten over eigen ervaringen rondom het thema KOPP-kinderen.

9 november:
Het Huis Utrecht
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht
Kaarten op Eventbrite
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-moederskind-46278871350?aff=ebdshpsearchautocomplete

12 november:
Theater De Lievekamp?Raadhuislaan 14?5341 GM Oss
Kaarten op https://www.lievekamp.nl/voorstelling/moederskind/

Met: Petri Bontje, Nina van Tongeren, Nikki Ekas en Tule Voshol

Tekst: Nina van Tongeren
(monoloog moeder; Petri Bontje)

Regie: Ellen Honings

www.facebook.com/Honingvos

Achtergrondinfo
– https://www.voordekunst.nl/projecten/6203-moederskind#Het%20verhaal
  incl. promofilmpje
– https://www.facebook.com/Honingvos/
  o.a. tv interview en impressie-filmpje 

Recentie
http://www.koppcoaching.nl/kopp-blog-helend-theater/

20 september 2018

OPEN LEZING Welke problemen ervaren mensen

Spreker: Rikus (H.) Knegtering, psychiater, Lentis. Rikus werkt ook als opleider psychiatrie en hoofd onderzoek bij Lentis Groningen.
Ook is hij senior onderzoeker bij het Neuroimaging Center en het Rob Giel Research Center van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Wanneer: woensdag 17 oktober 2018, 13.30-16.00 uur
Locatie: Ronde zaal, nieuwbouw UMC Groningen

Zie Poster Open lezing Anoiksis-VMDB Groningen 2018 voor alle informatie.

24 juli 2018

Erfelijkheid bij de bipolaire stoornis

In 2016 fietsten Nick Bronstring en Nienke van Houwelingen in naam van Juffrouw Vlinder van Haarlem naar Santiago de Compostela om geld in te zamelen voor onderzoek naar erfelijkheid bij de bipolaire stoornis. “Om zo in de toekomst deze aandoening beter te begrijpen en beter te kunnen behandelen”.

Het hiermee verzamelde sponsorgeld was de basis voor een website over waar met name kennisoverdracht centraal staat. Veel patiënten met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen krijgen gedurende hun leven te maken met vragen en dilemma’s rondom erfelijkheid bij de bipolaire stoornis. Op deze website vind je meer informatie hierover . De website is ontwikkeld door het kenniscentrum bipolaire stoornissen, het KenBis, in samenwerking met psychiaters, een klinisch geneticus, en patiënten en hun betrokkenen (VMDB).

Juffrouw Vlinder is de moeder van Nick, een hele lieve vrouw. Zij houdt van gedichten schrijven en die ondertekent zij met juffrouw Vlinder. Helaas lijdt zij aan de bipolaire stoornis.
De gedichten van Juffrouw Vlinder zijn nu te koop als ansichtkaarten. De kaarten zijn gedrukt op papier met bloemzaadjes erin! Ben je erop uitgekeken? Dan plant je de kaart in de tuin, dat vinden de vlinders fijn!

En onderaan de bladzijde http://www.vmdb.nl/bipolair/themas/erfelijkheid/:

Veel patiënten met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen krijgen gedurende hun leven te maken met vragen en dilemma’s rondom erfelijkheid bij de bipolaire stoornis. Voor meer informatie over dit onderwerp is een speciale website gelanceerd: https://www.erfelijkheidbipolair.nl.

5 juli 2018

Deelnemers gezocht voor Mario onderzoek naar erfelijkheid

We weten dat kinderen die één of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben, een verhoogd risico hebben om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen, maar we weten ook dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen een stemmingsstoornis. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO studie over stemming en veerkracht. Bij deze voorbereiding willen we graag families betrekken. Hiervoor zijn we zowel op zoek naar ouders met een stemmingsstoornis (depressie of bipolaire stoornis) en kinderen van ouders met een stemmingsstoornis tussen de 10 en 25 jaar.

Voor onze studie hebben we een aantal vragenlijsten gekozen die naar risico en beschermende factoren in kinderen van ouders met een stemmingsstoornis kijken. Echter willen we graag weten of we alle belangrijke onderwerpen hebben meegenomen of dat we nog belangrijke dingen missen. We willen ook graag weten wat ouders en kinderen in het algemeen van de vragen vinden.

Het overleg vindt eind juli/begin augustus (exact datum volgt) plaats op de Oldenaller 1 in Amsterdam. Voor het advies krijgen vrijwilligers een VVV-bon van 75€.

Mocht u/jij mee willen doen of hebt u/heb jij vragen, dan kunt u/kun jij contact opnemen met de onderzoeker van het project, Dominique Maciejewski via mario@ggzingeest.nl.

5 april 2018

SOBER studie zoekt vrijwilligers voor het invullen van een online vragenlijst ?

De SOBER studie (Studie naar Overeenkomsten in gedrag en cognities bij Bipolaire stoornissen en Eetstoornissen Rivierduinen)  onderzoekt het eetgedrag bij mensen met een bipolaire stoornis. Deze studie is opgezet vanuit het GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg)  en de Universiteit van Sydney. Wij vragen om vrijwilligers een vragenlijst in te vullen over hun diagnose, lichamelijke gezondheid, eetgewoontes en psychologische eigenschappen? Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 1 uur!
U kunt gebruik maken van de adres: http://bit.ly/2BPTruo