print deze pagina

Nieuws

Zie ook VMDB Nieuwsbrief

16 oktober 2017

Petra D’Huy genomineerd voor de Willem Nolenprijs

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 21 november aanstaande zal voor de vierde keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten. Eén van de twee genomineerden is Petra D’Huy. Zij is door het bestuur van de VMDB voorgedragen. Petra is voor de VMDB Regionaal Contactpersoon in Zeeland en ambassadrice van Mind. In het werken aan haar persoonlijk en maatschappelijk herstel heeft zij op haar veertigste de schaamte opzij gezet en de moed gevonden om openheid te geven over haar kwetsbaarheid. Dat heeft zij gedaan door haar talenten als communicatiedeskundige in te zetten. En dat blijkt uit haar website Petra etcetera. Als aanvulling op deze website is zij een besloten Facebook-pagina begonnen waar leden elkaar vragen kunnen stellen en elkaar steun en tips geven. Een pagina met meer dan 500 leden. Voor velen is dit lotgenotencontact zeer van belang.

16 oktober 2017

Enquête: help mee crisiszorg en herstel te verbeteren

Hebt u in 2017 te maken gehad met een psychische crisis of met crisisopvang? Of iemand in uw omgeving? Of heeft u een crisis juist kunnen voorkomen door preventieve activiteiten? Dan hoort Mind graag uw ervaringen via deze enquête: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/crisiszorgenherstel. Voor meer informatie klik hier.

2 oktober 2017

Landelijke Dag VMDB 16 december 2017

Op de Landelijk Dag van 16 december 2017 vieren we de 30ste verjaardag van de VMDB. Wij hebben hiervoor een heel bijzonder programma samengesteld, waarin we ruimte hebben opgenomen voor ontmoeting & kennismaking tussen vrijwilligers, lotgenoten en betrokkenen. Graag verwelkomen wij je op 16 december! Aanmelden kan via dit aanmeldingsformulier.

2 oktober 2017

Vacatures Webredacteur en Ledenraadslid Overijssel

Per 1 januari 2018 zoekt de VMDB een nieuw ledenraadslid voor Overijssel en één of meer webredacteuren voor de website. Zie voor meer informatie de vacature pagina.

2 oktober 2017

Deelnemers gezocht voor Patient+ Keuzehulp

Patient+ ontwikkelt momenteel een keuzehulp over de behandeling van een bipolaire stoornis en zoekt daarvoor maximaal 8 deelnemers voor een bijeenkomst van 2 uur in Amersfoort om in gesprek te gaan over de volgende vragen: Welke afwegingen maakt de patiënt bij het kiezen van een behandeling? Aan welke informatie heeft de patiënt behoefte (bijvoorbeeld over de invloed van de behandeling op het leven van de patiënt)? Wanneer zou de patiënt de keuzehulp idealiter willen ontvangen? De bijeenkomst zal bij voorkeur eind oktober plaatsvinden. Deelnemers ontvangen reiskostenvergoeding en € 40,- aan cadeaubonnen. U kunt voor meer informatie en aanmelding mailen met: voorzitter@vmdb.nl

12 juli 2017

Image_AL study zoekt ouders en kinderen (6-14 jaar) voor onderzoek

De Image_AL study is een onderzoek naar de hersenontwikkeling van kinderen. Het doel van deze studie is om meer te leren over de eventuele lange termijn effecten van medicatiegebruik tijdens de zwangerschap, zodat zwangere vrouwen in de toekomst beter geadviseerd kunnen worden. Meer informatie over (deelname aan) dit onderzoek en de contactgegevens van de onderzoekers kunt u vinden in de flyer.

23 juni 2017

Bijwerkingencentrum Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover. In samenwerking met patiëntenorganisaties heeft Bijwerkingencentrum Lareb het document ‘Samen maken we geneesmiddelengebruik veiliger’ opgesteld met informatieve teksten over Bijwerkingencentrum Lareb, de rol van de patiënt en het belang van het melden.