print deze pagina

Nieuws

Zie ook VMDB Nieuwsbrief

5 juli 2018

Deelnemers gezocht voor Mario onderzoek naar erfelijkheid

We weten dat kinderen die één of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben, een verhoogd risico hebben om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen, maar we weten ook dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen een stemmingsstoornis. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO studie over stemming en veerkracht. Bij deze voorbereiding willen we graag families betrekken. Hiervoor zijn we zowel op zoek naar ouders met een stemmingsstoornis (depressie of bipolaire stoornis) en kinderen van ouders met een stemmingsstoornis tussen de 10 en 25 jaar.

Voor onze studie hebben we een aantal vragenlijsten gekozen die naar risico en beschermende factoren in kinderen van ouders met een stemmingsstoornis kijken. Echter willen we graag weten of we alle belangrijke onderwerpen hebben meegenomen of dat we nog belangrijke dingen missen. We willen ook graag weten wat ouders en kinderen in het algemeen van de vragen vinden.

Het overleg vindt eind juli/begin augustus (exact datum volgt) plaats op de Oldenaller 1 in Amsterdam. Voor het advies krijgen vrijwilligers een VVV-bon van 75€.

Mocht u/jij mee willen doen of hebt u/heb jij vragen, dan kunt u/kun jij contact opnemen met de onderzoeker van het project, Dominique Maciejewski via mario@ggzingeest.nl.

11 juni 2018

Rocco Hoekstra en Nick Bronstring kandidaat voor Fred Bos Award

Zaterdag 16 juni zal tijdens de landelijke dag de Fred Bos Award worden uitgereikt. In totaal werden er 15 mensen genomineerd. De jury bestaande uit Ruben Eijsink, Edwin Peters en Henk Mathijssen heeft uit deze 15 genomineerden uiteindelijk twee kandidaten geselecteerd. Een van deze kandidaten zal op 16 juni de prijs, bestaande uit een schilderij van Sakia Arty ontvangen.

Nick Bronstring heeft een moeder die een bipolaire stoornis heeft. Nick heeft daar zelf als kind behoorlijk veel hinder van ondervonden. Om meer aandacht te vragen voor bipolariteit heeft Nick samen met zijn vriendin Nienke een sponsorfietstocht ondernomen naar Santiago de Compostela. Met het ingezamelde geld is in samenwerking met Kenbis een website gemaakt over bipolariteit en erfelijkheid. Deze zal ook half juni worden gelanceerd.

De tweede genomineerde is psychiater Rocco Hoekstra. Hij werkt al jaren als psychiater en is al een aantal jaren geleden gestart met de website www.allesoverlithium.nl. Daarnaast schrijft Rocco Hoekstra een blog met allerlei wetenswaardigheden over bipolariteit. Ook is hij regelmatig gastspreker op de VMDB regiomiddagen van Zuid-Holland.

11 juni 2018

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor themadag 15 juni

De Kamer Familieraden van MIND organiseert in samenwerking met de familieraad van Reinier van Arkel a.s. vrijdag 15 juni een themadag speciaal voor familie en naastbetrokkenen van mensen met een psychische aandoening. Het thema is de nieuwe Wet Verplichte GGz en de opvang van personen met verward gedrag. Een thema dat voor veel familie en naasten van groot belang is. Daarnaast zal ook de generieke module Acute Psychiatrie worden besproken, evenals Mental Health First Aid en het gebruik van de crisiskaart. Voor deze dag, die in Vught (Reineir van Arkel, Parklaan 8) plaatsvindt, zijn nog enkele plekken beschikbaar. De toegang is gratis, inclusief lunch. Aanmelding vooraf is wel nodig.

Meer informatie over het programma en route vind je hier: https://mindplatform.nl/agenda/themadag-kamer-familieraden-mind
Aanmelden kan nog tot en met donderdag 14 juni 12:00 uur via een mail naar familieraden@wijzijnmind.nl. Wees er snel bij, want vol is vol.

5 april 2018

SOBER studie zoekt vrijwilligers voor het invullen van een online vragenlijst ?

De SOBER studie (Studie naar Overeenkomsten in gedrag en cognities bij Bipolaire stoornissen en Eetstoornissen Rivierduinen)  onderzoekt het eetgedrag bij mensen met een bipolaire stoornis. Deze studie is opgezet vanuit het GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg)  en de Universiteit van Sydney. Wij vragen om vrijwilligers een vragenlijst in te vullen over hun diagnose, lichamelijke gezondheid, eetgewoontes en psychologische eigenschappen? Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 1 uur!
U kunt gebruik maken van de adres: http://bit.ly/2BPTruo

20 maart 2018

DOOR HET LINT (VERBONDEN), 6 en 8 april 2018.

Een inspirerend liefdesverhaal, dat is wat Mathilde en Jonathan op vrijdag 6 en zondag 8 april opnieuw in het Laaktheater in Den Haag brengen. Na een succesvolle try-out in 2016 voor vrienden en familie, speelden ze in mei en november 2017 voor open publiek waar hun stuk (opnieuw) ontzettend goed werd ontvangen. Het stuk gaat door zijn vertelvormen verder dan hun eigen verhaal over de psychische ziekte waar zij mee moesten leren leven, maar het gaat ook over het leven in het algemeen en hoe een ieder vroeg of laat tegen de kwetsbaarheid van het leven aan loopt.

Met hun toneelspel, dans en muziek houden de multitalenten Mathilde en Jonathan je van begin tot eind op het puntje van je stoel. Het is werkelijk subliem hoe ze in staat zijn je mee te sleuren in hun pure verhaal over liefde, breekbaarheid, machteloosheid en hoop. Een voorstelling die iedereen gezien moet hebben en daarna nooit meer zal vergeten!

Tickets € 6,00 en € 3,00 (Ooievaarspas) zijn te koop op http://www.laaktheater.nl/door-het-lint-verbonden/

Laaktheater
Ferrandweg 4T
2523 XT Den Haag
070 3933348 (kassa en kantoor)
info@laaktheater.nl/

Nog meer info en eerdere interviews op:
https://www.facebook.com/doorhetlintverbonden/ en www.jonathanenmathilde.nl

22 februari 2018

Gevraagd: gastheren / vrouwen voor de Landelijke Dagen van de VMDB

4x per jaar organiseert de VMDB een landelijke bijeenkomst. Wij willen graag een poule opzetten van mensen die op deze dagen een warm welkom voor onze leden en gastsprekers kunnen verzorgen.
Hierbij kun je denken aan de volgende taken:
  • verwelkomen van onze leden
  • Verwelkomen van onze gastsprekers
  • Vragen beantwoorden / informatie verstrekken over de VMDB
  • (Praktische) vragen beantwoorden over het programma (doorsturen naar juiste zalen)
  • Organisator van de Landelijke Dag ondersteunen met diverse hand-en spandiensten
Tijdsbesteding: betreft alleen de landelijke dag zelf (ca 9 uur – ca 15:00 uur; in overleg aan te passen (bijv ivm reistijd). Er is uiteraard ook gelegenheid om het programma bij te wonen.
Per landelijke dag hebben we ongeveer 2-3 mensen nodig. Heb je interesse, stuur dan een email naar gabriella.ras@vmdb.nl.

28 januari 2018

Vacature bestuur KenBiS door Tanja Dijk:

In verband met een vacature in het bestuur is het bestuur van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) op zoek naar een bestuurslid.

In verband met de huidige samenstelling van het bestuur is het bestuur van KenBiS op zoek naar een naast-betrokkene die zijn/haar ervaringskennis zou willen inzetten.

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling. Meer informatie is te vinden op onze website www.kenbis.nl.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een geprofessionaliseerde organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken.

Het bestuur van KenBiS is samengesteld uit professionals, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene; enthousiaste mensen, die hun kennis en ervaring graag met elkaar delen.

Het bestuur komt 4 maal per jaar bijeen en vergadert dan tevens met de deelnemersraad, waarin alle aan KenBiS deelnemende instellingen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast vinden nog 8 telefonische vergaderingen per jaar plaats. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:
Prof. dr. Ralph Kupka, voorzitter bestuur KenBiS, tel: 06-22205080/ r.kupka@ggzingeest.nl of mw. drs. Anja Stevens, secretaris bestuur KenBiS, tel: 06-12969202/ a.stevens@dimence.nl

Tot uiterlijk 19 februari 2018 kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen naar:
Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, p/a Dimence t.a.v. Tanja Dijk, Postbus 398, 7600 AJ Almelo of per e-mail: info@kenbis.nl

Geplaatst op 

Lees verder