print deze pagina

Lezing 1 Ochtendprogramma Landelijke Dag 18 maart 2017

Hoe maken we een betere kans om menselijk lijden ten gevolge van een psychose te beperken?

Spreker: Dr. Philippe Delespaul

Mensen die kwetsbaar zijn om een psychose te ontwikkelen zijn tijdens periodes dat de symptomen in ernst toenemen vaak onbereikbaar. De persoon zelf en zijn of haar betrokken omgeving raken de controle kwijt en er ontstaat vervreemding. Hoe behouden we het contact, hoe zorgen we er vaker voor dat de psychose niet destructief wordt. In De Nieuwe GGZ beweging betekent dat op een andere manier omgaan met kwetsbaarheid. Het betekent ook een andere relatie met familie en andere betrokkenen omdat in contact zijn en blijven helpt om de negatieve effecten van psychose te beperken.

Dr. Ph.A.E.G. (Philippe) Delespaul is Bijzonder Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht (vakgroep Psychiatrie en Psychologie). Hij is bij Mondriaan in Maastricht/Heerlen werkzaam als klinisch psycholoog en adviseert de instelling en regio over zorginnovatie. Hij is bestuurslid van het CCAF, (F)ACT-Nederland en HerstelTalent. Hij ontwikkelde de PsyMate™ methodiek om het dagelijkse leven van mensen in kaart te brengen. Hij is mede-initiatiefnemer van De Nieuwe GGZ beweging.