print deze pagina

Optie 3 Middagprogramma Landelijke Dag 18 maart 2017

Denk mee over een website “Erfelijkheidsvoorlichting bij de bipolaire stoornis”

Veel patiënten met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen krijgen gedurende hun leven te maken met vragen en dilemma’s rondom erfelijkheid bij de bipolaire stoornis. Er bestaat een duidelijk behoefte aan gedegen en begrijpelijke informatie over dit thema. Het is echter niet goed duidelijk waar en bij wie men terecht kan om antwoorden te krijgen op deze vragen.

Doel van het project is het ontwikkelen van een interactieve website, waarop adequate en begrijpelijke informatie omtrent erfelijkheidsaspecten bij de bipolaire stoornis kan worden gevonden. Patiënten en betrokkenen worden voor het ontwikkelen van deze website gevraagd mee te denken bij het inventariseren van de verschillende vragen over erfelijkheid en de behoefte aan informatie.

Het project “Erfelijkheidsvoorlichting bij de bipolaire stoornis” is door het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen gestart naar aanleiding van de donatie van Nick Bronsting, welke hij middels zijn gesponsorde fietstocht ‘Als Juffouw Vlinder kon fietsen’ naar Santiago de Compostella bijeen heeft gebracht.

De workshop wordt geleid door: