print deze pagina

Declaratieformulieren

Er zijn twee declaratieformulieren. Een algemeen declaratieformulier en een inventarisatie- en declaratieformulier specifiek voor de vrijwilligers van de Lotgenoten- en betrokkenlijn (LGL).

Het algemene declaratieformulier is een PDF, wat digitaal ingevuld kan worden op de website. Als invullen en opslaan op de website niet lukt, sla dan eerst het formulier op de pc op en open het daarna op de pc. Het algemene declaratieformulier dient maandelijks als bijlage gemaild te worden naar: bureau@vmdb.nl

Het inventarisatie- en declaratieformulier van de LGL is eveneens een PDF, wat afgedrukt en ingevuld kan worden. Het formulier dient vervolgens gescand en als bijlage per kwartaal gemaild te worden naar: bureau@vmdb.nl. De beschikbare formulieren voor 2017 zijn:
inventarisatie- en declaratieformulier 3e kwartaal
inventarisatie- en declaratieformulier 4e kwartaal

Betaling vindt in principe binnen twee weken plaats. Bij vragen kan gemaild worden met kantoor: bureau@vmdb.nl.

Het declaratiebeleid is hier na te lezen.