print deze pagina

Declaratieformulieren

Er zijn twee declaratieformulieren. Een algemeen declaratieformulier en een inventarisatie- en declaratieformulier specifiek voor de vrijwilligers van de Lotgenoten- en betrokkenlijn (LGL).

Het algemene declaratieformulier is een PDF, die digitaal ingevuld kan worden op de website. Als invullen en opslaan op de website niet lukt, sla dan eerst het formulier op de pc op en open het daarna op de pc. Het algemene declaratieformulier dient maandelijks als bijlage gemaild te worden naar: penningmeester@vmdb.nl

Het inventarisatie- en declaratieformulier van de LGL is een Excel-sheet, die op de PC gedownload wordt en digitaal ingevuld kan worden. Het formulier dient vervolgens als bijlage per kwartaal gemaild te worden naar: penningmeester@vmdb.nl. Het formulier kan ook eerst afgedrukt worden en vervolgens ingevuld en gescand als bijlage gemaild worden.

Betaling vindt in principe binnen twee weken plaats. Bij vragen kan gemaild worden met de penningmeester (e-mailadres: zie boven). Niet bellen s.v.p.

Het declaratiebeleid is hier na te lezen.