print deze pagina

Zorgstandaard Bipolaire stoornissen

De Zorgstandaard Bipolaire stoornissen is beschikbaar. De standaard is ontwikkeld door professionals, patiënten en naasten, zorgverleners en financiers. De VMDB was met drie personen vertegenwoordigd in de werkgroep. Psychiater Ralph Kupka was voorzitter van deze werkgroep: ‘Het belang van de zorgstandaarden is dat zowel de behandelaar als de patiënt precies dezelfde informatie heeft over de diagnose en wat de behandeling kan inhouden. Ik hoop dat vooral patiënten hiervan zullen profiteren.’