print deze pagina

Zelftest (MDQ)

De Mood Disorder Questionnaire Nederland (MDQ-NL)

De MDQ is een vragenlijst waarmee de bipolaire stoornis opgespoord kan worden. De lijst is met name gericht op het opsporen van hypomane of manische verschijnselen. Vaak wordt onvoldoende doorgevraagd over deze verschijnselen bij patiënten die zich met depressieve klachten melden bij de hulpverlening. Ook bij patiënten met een ontremde episode komen deze symptomen vaak onvoldoende aan bod.

Het is aan te bevelen om contact op te nemen met je huisarts als onderstaande punten tegelijk aanwezig zijn:

  • je bij vraag A meer dan zeven vragen met ja hebt beantwoord
  • deze symptomen tegelijkertijd aanwezig zijn of waren en
  • dit tot aanzienlijke problemen heeft geleid.

Laat je eventueel verwijzen naar een GGZ instelling voor nader onderzoek.

Het is altijd goed om de vragenlijst in te vullen met iemand die je vertrouwd is. Hij of zij kan je helpen bij het kiezen van de antwoorden.

Zie ook de toelichting

Doe de test op papier

Doe de test online op www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl

Heb je vragen over de bipolaire stoornis dan kun je onze lotgenotenlijn bellen.