print deze pagina

Thema zwangerschap

Naast een zorgvuldige afweging van de erfelijkheidsaspekten is goede voorbereiding belangrijk.  Je behandelaar kan helpen bij het inschatten van de risico’s en  helpen om een plan op te stellen voor de periode voor, tijdens en na de zwangerschap. Daarin wordt onder meer opgenomen in welke gevallen de medicatie dient te worden aangepast.

Er wordt veel onderzoek gedaan op dit gebied en daardoor is de informatie over dit onderwerp aan veranderingen onderhevig. Voor de laatste stand van zaken kun je terecht op de website van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen

Brochure Kinderwens (24 pagina’s)

2016 kinderwens cover

Deze folder is bedoeld voor vrouwen met een bipolaire stoornis (BS),  ook wel manisch depressieve stoornis genoemd, die de wens hebben een kind of kinderen te krijgen.
Deze folder is ook belangrijk voor de toekomstige vader en andere direct betrokkenen zoals familieleden, vrienden en de betrokken hulpverleners.