print deze pagina

Thema alcohol en drugs

Uit studies blijkt dat 50 procent van de bipolaire patiënten in hun leven een periode hebben gehad met verslaving aan alcohol of drugs.

Een aantal bevolkingsonderzoeken toont aan dat bij bipolariteit en middelengebruik:

  • de ziekte eerder begint
  • er een kortere tijd is tot de volgende episode
  • de hersteltijd langer is
  • het aantal episodes per jaar hoger is
  • er meer rapid-cycling optreedt (4 of meer episodes per jaar)
  • de lengte van de episodes langer is
  • er meer verschillende symptomen zijn, met name depressieve
  • er meer chronische klachten zijn
  • er meer arbeidsongeschiktheid optreedt
  • de sterftecijfers hoger zijn, met name door zelfdoding.

Het eerste nummer uit 2010 van ons kwartaalblad PLUSminus heeft als thema: “Bipolair en verslaafd”. Indien je geïnteresseerd bent in dit nummer van de PLUSminus dan kun je een exemplaar aanvragen bij het kantoor van de VMDB. De prijs is € 5,00 per stuk.