print deze pagina

Second opinion

Een second opinion (tweede mening) kan zowel door de patiënt, door de betrokkenen als door de behandelaar worden aangevraagd. Meestal wenst de behandelaar een nader advies van een collega. Ook een meningsverschil (tussen patiënt, betrokkenen en behandelaar) over de diagnose of het behandelbeleid kan een aanleiding zijn.

Het verzoek gaat naar een niet bij de behandeling betrokken psychiater die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van de bipolaire stoornis. Het kan ook naar een internist voor lithium, een neuroloog voor bewegingsstoornis of een maatschappelijk werker in verzekerings- of huisvestingkwesties gaan.

Voordat de second opinion wordt aangevraagd zal er altijd overleg moeten zijn tussen patiënt en behandelaar en dient de benodigde informatie opgestuurd te worden. Het is niet de bedoeling dat de behandeling door de opiniegever overgenomen wordt. De behandelaar en de patiënt krijgen een schriftelijk verslag waarin de bevindingen en adviezen staan.