print deze pagina

Rehabilitatie en herstelproces

Nadat de diagnose bipolaire stoornis is gesteld, begint voor de patiënt het herstelproces. Het herstelproces kent drie fasen.

Stabilisatiefase

Je leert controle te krijgen over je symptomen. Het lijden wordt verminderd. Dit gebeurt over het algemeen met de voorgeschreven medicijnen (farmacotherapie), de psychotherapieën en de psycho-educatie.

Herwaarderingsfase

Je realiseert je wat het betekent om deze stoornis te hebben: er is sprake van een rouwproces, van opnieuw betekenis geven aan dingen en het ontwikkelen van vaardigheden om (nieuwe) doelen te bereiken.

Reïntegratiefase

Je gaat weer relaties aan die van betekenis zijn met betrekking tot wonen, werken, leren en sociale contacten.

Wat voor de patiënt het herstelproces heet, heet voor de hulpverlener het rehabilitatieproces: hij of zij helpt jou te herstellen.

Tijdens het rehabilitatieproces is er sprake van een horizontale bejegening, dat wil zeggen: de hulpverlener / behandelaar staat naast je en niet boven of tegenover je. De behandelaar toont begrip, laat zichzelf zien in wat hij of zij denkt, ervaren heeft of voelt. Hij inspireert en weet de mate van begeleiding in te schatten: niet te veel en niet te weinig.