print deze pagina

Psycho-educatie

Doel van de psycho-educatiecursus is voornamelijk de patiënt en betrokkenen inzicht te geven in het ziektebeeld, zodat acceptatie makkelijker wordt. Daarnaast bevordert de cursus ook de zelfredzaamheid en de therapietrouw waardoor het risico voor terugval vermindert.

Overal in het land worden psycho-educatie- of voorlichtingscursussen gegeven over de bipolaire stoornis. Bij het ontwikkelen hiervan is de VMDB betrokken. In de loop der jaren is de oorspronkelijke opzet wel veranderd maar de inhoud is vrijwel hetzelfde gebleven. Het zijn cursussen van zes bijeenkomsten, waaraan patiënten en één van hun betrokkenen deelnemen.

Aan de orde komen onderwerpen als:

  • Symptomen (depressie, manie, psychose), beloop
  • Oorzaken, stress-kwetsbaarheidsmodel, genetica, stemmingsstabilisatoren
  • Life-chart, medicijnen, antidepressiva en antipsychotica
  • Herkenning van vroege symptomen, omgaan met het noodplan (signaleringsplan), beperken van gevolgen, zelfbindingscontract
  • De toekomst

Soms geeft een ervaringsdeskundige van de VMDB de cursus of is daarbij aanwezig.

Psycho-educatie in de regio