print deze pagina

Patient1

Patient1 is een Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) met een module voor de bipolaire stoornis (BS) onder de naam “Zelfmanagement en Dialoog” (uitleg zie folder patiënten en/of behandelaars). Met de bij het KenBisaangesloten instellingen is afgesproken dat het PGD BS kan worden gebruikt met alle zelfmanagementtools (o.a. uitgebreide stemmingsmeter/Life Chart gekoppeld aan signaleringsplan) en een berichtenmodule voor een veilige communicatie. Patiënten hebben hiervoor een activatiecode van hun behandelaar nodig. Na inloggen in Patient1 zijn de zelfmanagementtools en de berichtenmodule te vinden onder het kopje ‘Behandelplannen’. Patiënten kunnen het PGD BS van Patient1 ook op “eigen houtje” gebruiken, dus zonder activatiecode van een behandelaar. Dit is gratis, maar de zelfmanagementtools beperken zich tot de stemmingsmeter/Life Chart inclusief grafiek en het bijhouden van de Lithiumspiegel. Na inloggen in Patient1 zijn deze te vinden onder het kopje ‘Meetwaarden’.