print deze pagina

Opname

De bipolaire stoornis gaat gepaard met een aantal kenmerkende ziekteverschijnselen. Als je de stoornis hebt en je bevindt je in één van beide polen, depressie of manie, dan is het inzicht in jezelf vaak ver te zoeken. Vooral in een manische periode is het gevoel van zelfvertrouwen heel groot: je wilt dat gevoel vooral blijven houden. Gevolg is dat de kans groot is dat je in een psychose terecht komt en niet meer de werkelijkheid van waangedachten kan onderscheiden. Je gaat bijzondere, maar vaak ook gevaarlijke dingen doen waardoor je jezelf en soms ook je omgeving in problemen kunt brengen. Ook in een depressieve periode kun je een gevaar vormen voor jezelf door het gevaar voor suïcide. In zulke situaties kun je, al dan niet vrijwillig, worden opgenomen. Dit wordt vaak ervaren als een ingrijpende ervaring.
Tijdens een opname wordt onder intensieve begeleiding van psychiaters, psychiatrische verpleegkundige en therapeuten samen met jou gewerkt aan je herstel. Er zal zo snel mogelijk worden getracht:

• prikkels te reduceren
• grenzen te stellen aan ontremd gedrag
• dag- en nachtstructuur te herstellen
• ziekte-inzicht te bevorderen
• geneesmiddelentherapie in te stellen

Ook is het belangrijk dat de betrokkenen worden opgevangen en ondersteund. Dit blijft belangrijk in alle fasen van de behandeling.

Na de behandeling is de nazorg van groot belang. Je moet geleidelijk aan weer voor jezelf kunnen gaan zorgen.

Wanneer je zelf geen gevaren ziet of de werkelijkheid niet meer van de waan kunt onderscheiden, kun je met een gedwongen opname te maken krijgen.
Informatie over wat er allemaal bij een gedwongen opname kan komen kijken kun je vinden op:

Stichting PVP – Vertrouwenspersonen in de zorg

Rijksoverheid – Dwang in de zorg