print deze pagina

Partners van vrouwen met BS, zwanger of net bevallen

Het onderzoek bestaat uit een interview, waarbij we in kaart willen brengen wat uw ervaringen zijn met betrekking tot de zorg voor/aan uw vrouw gedurende haar zwangerschap (en eventueel de periode erna). Aan de hand van de verkregen gegevens willen we het zorgaanbod aan u en uw partner, indien nodig, aanpassen. Momenteel is er, voor zover ons bekend, geen zorgaanbod voor partners van zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis en is ook niet bekend of hier en zo ja, welke behoefte hieraan is.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam bij Dimence:

Mevr. drs. H. de Wit, klinisch psycholoog i.o. | E h.dewit@dimence.nl | T 0570 639240

Mevr. drs. Anja W.M.M. Stevens, psychiater | E a.stevens@dimence.nl | T 0546 684198