print deze pagina

Signaleringsplan

Om episoden van manie of depressie te voorkomen of te bekorten kan het helpen om een signaleringsplan of noodplan te maken. Hierin staat wat jouw vroege signalen zijn van een ontregeling, hoe jezelf of mensen om je heen dit kunnen herkennen en wat er gedaan kan worden.
In een psycho-educatiecursus leer je hoe je zo’n plan kunt maken, maar je kunt het natuurlijk ook samen met je behandelaar samenstellen.
Ook geef je aan wie jouw contactpersoon is. Dat is de persoon waar je behandelaar contact mee op mag nemen in een crisissituatie.
Op den duur kan het nodig zijn je signaleringsplan bij te stellen of te veranderen. Het is gebruikelijk het plan sowieso een keer per jaar weer met je behandelaar door te nemen.
De brochure ‘Wat u zelf kunt doen’ geeft aanwijzingen en voorbeelden die u kunnen helpen bij het opstellen van een signalerings- of noodplan.

Omdat er binnen Nederland veel verschillende signaleringsplannen en noodplannen werden gehanteerd, heeft de werkgroep “verpleegkunde” in 2011 een nieuw signaleringsplan opgesteld.

Op de website van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen is hier meer informatie over te vinden.

Zelfbindingscontract
Bij het noodplan hoort een zelfbindingscontract. Hierin leg je vast wat je wel, en vooral niet, zult doen bij dreigende perioden van manie, depressie, gedachten aan zelfdoding, of andere moeilijke perioden. Perioden, waarin je manisch depressieve stoornis het je onmogelijk maakt je gedachten op de juiste wijze te laten functioneren. Je behandelaars en betrokkenen kunnen je dan helpen om op grond van het zelfbindingscontract toch de juiste beslissingen te nemen. Meestal is hierin ook vastgelegd hoe en wanneer met je behandelaars contact opgenomen kan worden.