print deze pagina

Medicijnen

Als je een psychiatrische stoornis hebt, krijg je bijna altijd te maken met medicijnen. Medicijnen kunnen een acute fase bekorten, minder heftig maken èn kunnen voorkomen dat een nieuwe ontregeling ontstaat. Soms is het mogelijk om er na een bepaalde tijd mee te stoppen, maar vaak is het nodig om blijvend medicijnen te gebruiken.

De belangrijkste medicijnen die bij manische depressiviteit worden voorgeschreven zijn:

  • Antidepressiva
  • Antipsychotica
  • Stemmingsstabilisatoren
  • Slaapmiddelen
  • Kalmeringsmiddelen / angstremmers

Er zijn vele verschillende middelen, met verschillende bijwerkingen. Vraag je psychiater naar de werking en bijwerking van medicijnen. Van belang is dat je goed op de hoogte wordt gebracht van de te verwachten werking bij jou, de bijwerkingen en de toekomst (‘prognose’). Ook is het van belang dat de arts weet hoe jij over de medicijnen denkt en welke ervaringen je hebt of wat je van anderen heeft gehoord.

Het is belangrijk om altijd met je psychiater te overleggen en nooit zelfstandig de dosering aan te passen, te stoppen met het gebruik of van soort medicijn te wisselen.

Informatie over medicijnen:
Farmacotherapeutisch Kompas
Apotheekkennisbank
Farmatec (o.a. over geneesmiddelen meenemen op reis)
Bijwerkingencentrum Lareb (melden van bijwerkingen)

Op onze themapagina Lithium is ook informatie te vinden over Lithium.

Als je er niet uitkomt kun je een vraag stellen aan het
Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen.