print deze pagina

Links

Kennissites
Algemene organisaties psychiatrie
Andere relevante sites over bipolaire stoornis
Zelfhulp
Overheid
Patiëntenbelangen
Jongeren en ouders
Ondersteuning
Depressie
Kraambedpsychose
Verwante cliënten- en betrokkenenorganisaties
Diversen
Internationale en buitenlandse organisaties
Sites van lotgenoten

Kennissites

Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) – Stelt zich tot doel de zorg voor mensen met bipolaire stemmingsstoornissen te verbeteren en de meest actuele kennis over deze stoornis te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden.

Alles over Lithium – Op deze website vind je veel informatie over het verantwoord gebruik van lithium.

Trimbos Instituut – Landelijk kenniscentrum geestelijke volksgezondheid.

De GGZ Academie – Biedt kennis, trainingen en cursussen aan over allerlei onderwerpen uit het werkveld van de GGZ.

Dé gids voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) – Informatie over o.a. ziektebeelden, medicatie, wettelijke regelingen en therapievormen.

Algemene Organisaties Psychiatrie

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie – Interessante brochures over de bipolaire stoornis.

Stichting Pandora – Voor mensen die psychiatrische problemen hebben of hebben gehad.

Fonds Psychische Gezondheid – Werkt aan een samenleving waarin mensen met psychische problemen een volwaardige plaats hebben.

Korrelatie – Landelijke hulplijn voor mensen (of kinderen) met psychische en psychosociale problemen.

Andere relevante sites gerelateerd aan bipolaire stoornis

PsychoseNet – Informatie over psychose, manie en depressie in de vorm van interviews, animaties, blogs en hersteltips- en tools. Kijkt op een andere manier naar psychotische ervaringen en geloven in de weg naar herstel.

Zelfhulp

PsychEducation.org – Engelstalige verzamelsite met pagina’s over bipolair gerelateerde zelfhulp.

Overheid

Rijksoverheid en Postbus 51 – Veel brochures en informatie over de regelingen voor vergoedingen of compensatie van kosten door ziekte.

Patiëntenbelangen

Stichting PVP – PVP-Online geeft u informatie en advies over uw rechten bij ambulante behandeling in de ggz.

Meld je zorg – Meld uw vraag of klacht over de veranderingen in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

NPCF – De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie is een federatie van patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

Jongeren en ouders

De jongerensite van de VMDB – Deze site is gemaakt voor jongeren, door jongeren.

KopOpOuders – Online opvoedondersteuning voor ouders met stress, psychische problemen of verslavingsproblemen.

Kopstoring – Voor jongeren van ouders met psychische of verslavingsproblemen.

Survivalkid – Voor jongeren met gezinsleden met psychische of verslavingsproblemen.

Familie en betrokkenen

Landelijke stichting familievertrouwenspersoon – Hebt u een familielid of naaste in behandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg? Dan kunt u informatie, advies en ondersteuning krijgen van een familievertrouwenspersoon.

Familie van – Biedt ondersteuning in de vorm van informatie, emailcoaching en chatbijeenkomsten voor familie van mensen met psychische problemen.


Stichting Labyrint~In Perspectief – Vereniging voor betrokkenen van mensen met een psychiatrische ziekte.

Vriendendiensten – Maatjesprojecten voor mensen met psychiatrische klachten.

MEE – Advies- en ondersteuningsorganisatie voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte.

Depressie

Depressie Vereniging – Een landelijke organisatie die zich inzet voor mensen met depressie of depressieve klachten en hun naasten.

Kraambedpsychose

Kraambedpsychose – Psychotische klachten na een bevalling: lotgenotencontact – ervaringsverhalen – informatie – publicaties

Verwante cliënt- en betrokkenenorganisaties

Angst, Dwang en Fobiestichting – Patiëntenvereniging voor mensen met angst- en dwangklachten.

Anoiksis – Patiëntenvereniging voor mensen met schizofrenie of een psychose.

Anonieme Alcoholisten Nederland – Help ik heb een psychose

Weet, vereninging rond eetstoornissen – dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.

Stichting Borderline – Patiëntenorganisatie voor mensen met borderline.

Stichting LEVEN met Borderline – Voor mensen met borderline en hun omgeving.

Ypsilon – Vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose.

Zorg en zelfdoding – Stichting voor nabestaanden van zelfdoding en mensen die zelfdoding overwegen.

Diversen

Delta Mania – Nieuws en wetenswaardigheden over de bipolaire stoornis, onder redactie van Dr. Rocco Hoekstra, psychiater.

Mezzo – Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.

Ex6 – Zelfhulpgroep voor (ex)suïcidale mensen.

De Annemartienstichting – Zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis; mensen zoals Annemartien. De stichting biedt Animal Assisted Therapy aan.

Informatiepunt dwang in de zorg – Informatie over dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, direct betrokkenen en professionals.

Zorgwijzer – Geeft informatie, advies en hulp als het gaat om regelingen die direct te maken hebben met de handicap of ziekte.

Per Saldo – Belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Mentorschap Netwerk Nederland – Een mentor behartigt de belangen van mensen die door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om beslissingen te nemen op gebied van hun verzorging, verpleging en begeleiding.

BPBI – Branchevereniging van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders.

Zorgwijzer – Vergelijkingssite op het gebied van zorg.

Durf jij met mij – De gratis contactsite/ontmoetingssite voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Internationale en buitenlandse organisaties

Australië

ASBD – Een organisatie ter bevordering van communicatie rond de bipolaire stoornis voor professionals en patiënten, maar ook voor politici en andere beleidsmakers.

Belgie

Ups & Downs  – Vlaamse vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving.
Similes – Vereniging van gezinsleden en nabij betrokkenen van personen met psychiatrische problemen.

Canada

MDSC – Canadese Vereniging voor Manisch Depressieven.

Duitsland

DGBS – Vereniging voor patiënten, betrokkenen en beroepskrachten.

Europa

EUFAMI – Europese Federatie van Verenigingen van Familieleden van de Psychisch Zieken.
GAMIAN – Internationale federatie voor patiënten, betrokkenen, beroepskrachten en overheidsfunctionarissen die geinteresseerd zijn in mensen met een psychische ziekte of deze ondersteunen.

Internationaal

The Bipolar Foundation – Een onafhankelijke, internationale, organisatie die er naar streeft het leven voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren.
International Bipolar Foundation – Internationale organisatie voor bipolairen.

Verenigd Koninkrijk

MDF – The BiPolar Organisation, een organisatie voor patienten, betrokkenen en professionals.
Bipolar Fellowship Scotland – Vereniging voor patiënten en betrokkenen (Schotland).

Verenigde Staten

DBSA – Depression and Bipolar Support Alliance.

Zuid-Afrika

South Africa Bipolar Site – Support voor patiënten en betrokkenen.

Sites van lotgenoten

Alette Jurgens-van Bentum
Beetje Bipolair
Breinstoornis.nl  (Anoek Grevers)
Atijd Onderweg
Tweepolig

Van Rups Naar Vlinder
Bipolair dagboek Yasmijn
Petra etcetera – Kennis- en ervaringssite over leven met een bipolaire stoornis

 

Engelstalig:
McMan’s Depression and Bipolar Web
Natasha Tracy

Aanverwante Psychische Diagnoses
Heleen Blogt (Borderline, stigma en werk)
Marieke Sweens (Borderline, stigma en werk)

Top pagina