print deze pagina

Hulpverleners

Een vaste behandelaar is van belang om je te kunnen ondersteunen en te bezien welke gevolgen de aandoening veroorzaakt in je dagelijks leven. Vaak zijn er gevolgen voor werk of opleiding en binnen het gezin of vriendenkring.

De volgende hulpverleners zijn vaak betrokken bij de behandeling:

De psychiater

  • stelt de diagnose
  • geeft je ook informatie over de stoornis
  • richt zich verder vooral op de behandeling met medicijnen.

Soms is hij de enige behandelaar. Het kan zijn dat je een andere arts als behandelaar hebt. De psychiater is dan de hoofdverantwoordelijke voor de voorgeschreven behandeling.

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)

  • richt zich voornamelijk op begeleiding bij het verwerken van de stoornis
  • begeleidt je in het verwerken van de gevolgen van de stoornis voor het dagelijkse en toekomstige leven.
  • geeft voorlichting
  • samen met je SPV kun je een signaleringsplan maken.

De psycholoog / psychotherapeut

  • kan door gerichte psychotherapie samen met jou werken aan bepaalde aspecten van de aandoening (bijvoorbeeld rouw, verlies van werk).

De huisarts

  • soms de enige behandelaar, maar vaak kan deze niet de hierboven omschreven onderdelen van het behandelpakket bieden.

Tijdens opname zijn er (meerdere) verpleegkundigen en soms therapeuten en activiteitenbegeleiders betrokken bij de behandeling.

Vaak stel je samen met een hulpverlener een behandelplan op. Het behandelplan kan bestaan uit:

Dit kan een aanzet zijn voor onderwerpen voor een gesprek met je behandelaar. Je hebt recht op een goede behandeling, wat niet inhoudt dat ieder onderdeel geschikt is in jouw situatie. Je hebt altijd recht op een goede uitleg hierover.

Waar zaken in je behandeling onduidelijk zijn, geldt het motto:

Vraag het aan en praat erover met je behandelaar!