print deze pagina

Over de bipolaire stoornis

De bipolaire stoornis wordt ook wel de manisch depressieve stoornis genoemd. Bi-, uit het Latijnse bis (tweemaal); polair uit het Griekse polos (draaipunt), dus: tweepolig. Het is de benaming van een ziekte die twee stemmingspolen kent; een manische en een depressieve; met tussendoor een normale stemming. De periode van normale stemming wordt een vrij interval genoemd.

De stoornis kenmerkt zich door uitersten in stemming en activiteit. In een manie ben je over het algemeen uitbundig en daadkrachtig en in een depressie meestal juist teruggetrokken en passief. Deze stemmingen en wisselingen kunnen grote gevolgen hebben voor degene die het zelf treft maar ook voor zijn of haar omgeving (familie, vrienden of collega’s). In de uitersten van de stemming is opname in een psychiatrisch ziekenhuis vaak onvermijdelijk.

De bipolaire stoornis kan niet worden genezen, maar de symptomen kunnen wel afnemen of verdwijnen door een goede behandeling. Medicijnen spelen daarbij een essentiële rol. Ook de motivatie van de patiënt en de betrokkenen om te komen tot acceptatie van de ziekte zijn belangrijk. Een belangrijk aspect hiervan is om een manie of depressie in een vroeg stadium te leren herkennen.

De VMDB speelt hierop in door het geven van voorlichting, het organiseren van lotgenotencontact en het bevorderen van psycho-educatie.

Voor nadere informatie zie:
Boeken en films
Links
Folders en brochures