print deze pagina

Onderzoek ervaringen met crisiszorg tijdens crisis(opname)

[update 26 mei] LPGGz doet een oproep voor melden van ervaringen met crisiszorg tijdens een crisis of crisisopname d.m.v. een online vragenlijst. De enquête loopt tot 15 juni. Plus een oproep voor interview voor cliënten/familieleden in provincies Noord-Brabant en Utrecht.  Lees meer …